www.nettkirurgen.no ®                                 nettkirurgen    dr. valset      


Rådgivning, informasjon og foredragsvirksomhet
Veiledende HONORAR :   

  • Honorar kr 750 pr time for medgått arbeidstid, til forberedelser og gjennomføring
    Evt. reiser, kost og opphold som statens regulativ.
    (Minstepris reise/opphold/kost kr 250)

  • Tillegg etter spesifikasjon for spesielle kostnader til presentasjon, utforming, publisering o.l.

  • Minstehonorar foredrag inntil 1/2 time, avhengig av forum : kr 3000 - 6000
    Foredrag 45 min - 1 time, avhengig av forum : kr 6000 - 10 000

<-

Org.nr.982371074                                                                                                                                                                                                      (Tidligere " Lillehammer Kirurgi")