www.nettkirurgen.no ®                                                 nettkirurgen dr. valset    

Dr Torstein Valset
2618 Lillehammer
                                      

Tel m 97672543  
Epost torstein(at)valset noCV


TorsteinPaske.jpg
Godkjent spesialist Dnlf Generell kirurgi 06/88.
Godkjent spesialist Dnlf Gastroenterologisk  kirurgi 02/91
Gjennomført Lægeforeningens lederutviklingsprogram MEDLED 1990-1992
F.1947
Cand. med. Bergen 05/72
Turnustjeneste kir/med Rjukan sykehus , Tinn legedistrikt
06/72-01/74
Distriktslege/h.r.ordf. Leikanger legedistrikt, Sogn og Fjordane 02/74-06/79
Major/lege v. UNIFIL Hospital, S. Lebanon 07/78-10/78
Ass./res.lege kir. avd. Lillehammer fylkessykehus 06/79-08/86
Ass.lege pat. anat. avd. Lillehammer fylkessykehus 08/82-02/83
Ass.lege kir. avd. Haukeland sh. gastroent. seksjon 08/86-12/86
Ass.lege kir. avd. Aker sh. gastroent. seksjon 01/87-06/89
Kst. overlege kir. avd. Aker sh. gastroent. seksjon 06/89-12/90
Overlege kir. avd. Hedmark ssh. Elverum, gastroent. seksjon 12/90-06/91
Overlege/seksj.leder kir. avd. Lillehammer fsh. gastroent. seksjon 06/91-08/2011
Overlege kir. avd. Lillehammer fsh., gastroent. seksjon 09/2011-02/2015
->PENSJON


Etter pensjonering har jeg fortsatt min kirurgiske praksis ved regelmessige vikar-arbeidsuker etter behov og ønske ved forskjellige sykehus.
Jeg har konsentrert meg om arbeide i Nord Norge, grunnet et spesielt forhold til denne landsdelens natur og folk. Spesielt ved sykehusene i Lofoten og Harstad.
Fortrinnsvis arbeider jeg i regi av bemanningsbyrået NarcoPolo (Läkarjouren)
- evt også andre byrå.
I tillegg har jeg fra 03/-19 igangsatt et
Prosjekt: "Helsevesenets utvikling 1972 - 2018.
Et legeliv i forandring.   Dokumentasjons- bilde - bokprosjekt"

Gjennomgang, digitalisering, katalogisering, 
av et betydelig
volum egenprodusert og erhvervet skrift, dokument og bildesamling,
med tanke på publisering i eget forlag.

Ansatt en person i 3-6 mnd engasjement 50% stilling for gjennomføring av dette.Se INFO sidene om dette.
Endoscopisk kompetanse:

Gastroscopi - Meget erfaren. 25 år+ Også på aktuelle endoscopiske prosedyrer.
Colonoscopi - Meget erfaren. 25 år+ Også på aktuelle endoscopiske prosedyrer.
ERCP - Meget erfaren. 25 år. Også på aktuelle endoscopiske prosedyrer

Faglig profil/interesseområder:

Kreftsykdommer i mage-tarm området.
Laparoscopisk kirurgi.
--Fundoplicatio.
--Ventral- og lyskebrokk.
--Galle. Choledochus.
--Colon. Stomier.
PD-kateter teknikk.
Bukplastikk.
Traumekirurgi.
---Gjennomført kurs: Krigskirurgi. ATLS. DSTC.
---Erfaring fra krigsområde. Feltsykehus UNIFIL Libanon 1978.
Medisinsk etikk. Bioetikk generelt.