www.nettkirurgen.no ®                     nettkirurgen dr. valset    

Dr Torstein Valset
2618 Lillehammer                                        CV

Tel. +47 97672543  

TorsteinPaske.jpg
Godkjent spesialist Dnlf Generell kirurgi 06/88.
Godkjent spesialist Dnlf Gastroenterologisk  kirurgi 02/91
Gjennomført Lægeforeningens lederutviklingsprogram MEDLED 1990-1992
F.1947
Cand. med. Bergen 05/72
Turnustjeneste kir/med Rjukan sykehus , Tinn legedistrikt
06/72-01/74


Distriktslege/h.r.ordf. Leikanger legedistrikt, Sogn og Fjordane 02/74-06/79
Major/lege v. UNIFIL Hospital, S. Lebanon 07/78-10/78
Ass./res.lege kir. avd. Lillehammer fylkessykehus 06/79-08/86
Ass.lege pat. anat. avd. Lillehammer fylkessykehus 08/82-02/83
Ass.lege kir. avd. Haukeland sh. gastroent. seksjon 08/86-12/86
Ass.lege kir. avd. Aker sh. gastroent. seksjon 01/87-06/89
Kst. overlege kir. avd. Aker sh. gastroent. seksjon 06/89-12/90
Overlege kir. avd. Hedmark ssh. Elverum, gastroent. seksjon 12/90-06/91
Overlege/seksj.leder kir. avd. Lillehammer fsh. gastroent. seksjon 06/91-08/2011
Overlege kir. avd. Lillehammer fsh., gastroent. seksjon 09/2011-02/2015
->PENSJON
Etter pensjonering har jeg fortsatt arbeidsuker etter behov og ønske ved min gamle arbeidsplass Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Jeg tar OGSÅ fortsatt vikaroppdrag på ukesbasis etter behov og ønske, ved andre sykehus.
Fortrinnsvis i regi av bemanningsbyrået NarcoPolo.no (Läkarjouren.se) - evt også andre byrå.

Se INFOsidene om dette.
 

Endoscopisk kompetanse:

Gastroscopi - Meget erfaren. 25 år+ Også på aktuelle endoscopiske prosedyrer.
Colonoscopi - Meget erfaren. 25 år+ Også på aktuelle endoscopiske prosedyrer.
ERCP - Meget erfaren. 25 år. Også på aktuelle endoscopiske prosedyrer

Faglig profil/interesseområder:

Kreftsykdommer i mage-tarm området.
Laparoscopisk kirurgi.
--Fundoplicatio.
--Ventral- og lyskebrokk.
--Galle. Choledochus.
--Colon. Stomier.
PD-kateter teknikk.
Bukplastikk.
Traumekirurgi.
---Gjennomført kurs: Krigskirurgi. ATLS. DSTC.
---Erfaring fra krigsområde. Feltsykehus UNIFIL Libanon 1978.
Medisinsk etikk. Bioetikk generelt.