www.nettkirurgen.no                 CV                   nettkirurgen dr. valset      

 • Prosjekt:

  "Helsevesenets utvikling 1972 - 2018.
    Et legeliv i forandring.
    Dokumentasjons- bilde - bokprosjekt"


  Gjennomgang, digitalisering, katalogisering, 
  av et betydelig
  volum egenprodusert og erhvervet skrift, dokument og bildesamling,
  med tanke på publisering i eget forlag.

  Ansatt en person i 3-6 mnd engasjement 50% stilling for gjennomføring av dette.


 • Vikarvirksomhet overlege v. Mage-Tarmkirurgisk avd/seksjon
  • Jeg har som det fremgår meget lang og bred erfaring i generell kirurgi,
   med flerårig tjeneste også innen ortopedi, urologi, barnekirurgi og kar/thorax kirurgi.
   Også flere 10års ansvarserfaring med tunge traumer ved Lillehammer sykehus. Både ferdigbehandlet ved sykehuset,
   og stabiliserende nødkirurgi på de fleste organsystemer, før overflytting til regionsavdeling ved Ullevål sykehus.
   De siste 10 år, også flere år før overgang til pensjon i 2015, har jeg arbeidet som vikar overlege i mage-tarm kirurgi
   ved en rekke norske kirurgiske avdelinger
   . Referanser oppgis ved behov.
   Mange vikaroppdrag de seneste årene har vært gjennom bemanningsbyrået NarcoPolo (Läkarjouren).

   Veil. HONORAROVERSIKT


 • Rådgivning, informasjon og foredragsvirksomhet 
  • Du kan ha et medisinsk/kirurgisk problem selv, eller i din familie som du ønsker kunnskap om.
   Jeg kan være til din disposisjon både med egen kunnskap og erfaring, og med gjennomsøking og presentasjon av
   aktuell medisinsk litteratur om problemstillingen.

  • Du trenger simpelthen en grundig forberedt samtale/informasjon omkring en definert problemstilling.

  • Jeg har lang og ekstensiv erfaring  som foredragsholder, innen mange emner, i mange typer fora. 

   Jeg kan fremstille mange former for presentasjoner, fra de mer tradisjonelle, til de avanserte digitale presentasjoner.
   Seriøst faglige, eller mer humoristiske - alt som du måtte ønske
   .
    

   Veil. HONORAROVERSIKT


            Behov for tjenester som dette, eller er nysgjerrig på om du kan ha det ?
            kontakt via email:     torstein(at)valset no                                                          eller m +47 97672543


Org.nr.982371074                                                                                                                                    (Tidligere " Lillehammer Kirurgi")