24. Søn. 08 09 2013. Stortingsvalg 2013

Søndag 08 09 2013
STORTINGSVALG 2013!
Vanskeligste valg jeg kan huske for min egen del.
Partiene setter meg i forlegenhet ved sine programmer.
AP er garantist for Regionale Helseforetak og i tillegg utvilsom garantist for storsykehusbygging i Hedmark-dvs Hamar samt freding av alle sykehus i Hedmark, mens Opplands sykehus skal bygges ned!!
TRO DET DEN SOM KAN!
HØ slipper kronene fri over til privat helse, som vil være en katastrofe for offentlig helse, også på kort sikt!
Og! de lefler så mye med FRP at jeg blir uvel.
F eks FRP Siv Jensen som finansminister er ikke til å holde ut.
Bare tanken er nok!
Nei, her blir det et kjølig beregnende kompromiss fra min side, uten spesiell glede eller overbevisning.
HØ representerer tross alt det minste onde.
Håpet er at FRP blir så desimert, og KRF og VE så sterke, at FRP holdes utenfor regjering.
Lite sannsynlig, men det viktigste ved dette valget er at AP med RHF og Hedmarkspolitikken sin ikke kan få min stemme
GODT VALG!!

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.