29. SKREIMØLJE! ENDELIG! I HERLIGE LOFOTEN...

Hos Lofotkokken i Leknessenteret.
KOKT SKREI, ROGN OG LEVER
Deilig mat. Hyggelig kokk. Hyggelige omgivelser.

LofotKokkenNo2 600 498 DSC_1357.jpg

LofotKokkenNo 600 485 DSC_1357.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.