30. Jaddaaa!
- jeg husker det jeg skrev i Announcement sidebar Søndag 08 09 2013
om STORTINGSVALG 2013!

Vanskeligste valg jeg kunne huske for min egen del.
Jeg satset BLÅTT, med nagende fornemmelser.
Det har slått til for fulle mugger --resten av innlegget fra den gang har slått til
akkurat som jeg skrev, og fryktet:: ""HØ slipper kronene fri over til privat helse, en katastrofe for offentlig helse, også på kort sikt!
Og! de lefler så mye med FRP at jeg blir uvel.
F eks FRP Siv Jensen som finansminister er ikke til å holde ut.
Bare tanken er nok!"" -sjekk lenken her HER
Jaddaaa! BLÅBLÅ kjører på i et ondartet tempo
som vil få dramatiske følger for offentlig helsevesen.
Jaggu sa jeg smør med ""GODT VALG!!""
Dårligste og mest feilvurderte valg jeg har gjort.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.