23. GD 24. januar 2012 Einar Odden
har sagt det beste om døden i denne omgang
les og lær av hans innsikt og klokskap

Les GD 24 01 2012 HER
View image
OddenEnd.JPG

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.