22. Fantastiske Nyksund i Vesterålen
Holmvik Brygge Hotell
sommer 2011

Et fantastisk miljø. Ikke fiskevær lenger. Mer en koloni for (livs)kunstnere og -nytere.
Fra inn- og utland. Med sans for restaurering og hardt arbeide. Her skjer det saker og ting.
Konserter og arrangementer av mange slag. Og for et miljø !
Og BOKNAFISKEN på Holmvik Brygge Hotell er uimotståelig bra. Vertskapet like så !
BESØK DEM !
A NyksundHolmvikBrygge2011.JPG

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.6.1

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.