Recently in Sykehuset Innlandet Category

2019-03-09-GD Mjoessykehuset 50pst.jpg

Nørstegård GD 2020.png

Bjørn Nørstegård, den engasjerte Lillehammer-patrioten som blant annet sto i spissen i kampen for å bevare akuttsykehuset i Lillehammer, døde dessverre 01 08 2021, 71 år gammel.

https://www.gd.no/bjorn-norstegard-er-dod-han-var-en-raus-og-engasjert-lillehammer-patriot/s/5-18-1393704

(Artikkelen fikk i l a 2 døgn +13000 treff og +2300 delinger)
""Jeg er forresten kanskje ikke så gammel. Bare mett av endeløse utslitende yrkesdager og –netter og helger og høytider i et heseblesende utmattende yrke som aktiv praktiserende lege og spesialist. Døgnet har aldri hatt nok timer.
Det er 44 år siden jeg ble turnuskandidat. Deretter 6 fantastiske år som distriktslege i Sogn, før start på kirurgisk utdannelse, etter hvert spesialist, grenspesialist, seksjonsansvar, så ved 67 år over i pensjon. PUHH… Var det livet som dro forbi? Arbeidet har ofte suget margen utav meg, min familie, nesten også mine venner. Hvis du ikke passer på deg selv under slike forhold, kan det gå deg riktig ille. Eksemplene er legio.
Sykehuslegenes glanstid
Jeg vet sterkt ved meg selv at under de forhold som nå er i ferd med å utvikle seg i sykehusene, ikke minst på de tunge vaktbærende kirurgiske avdelinger, ville jeg aldri orket stå et slikt løp ut. Får jeg noensinne tilbud om et nytt liv der oppe i porten, vil jeg i dag velge annerledes....""
Les videre hele artikkelen her på www.yngreleger.no
Julehilsen fra gammel kirurg.jpgVi skal ikke glemme at Høyre med Høie gikk til valgkamp på å 
rydde opp i dette! Det gikk kort tid etter valget før DET var 
skrinlagt, til over neste valg!
Ingen har den fiks ferdige endelige løsning.
Likevel må det være legalt og mulig nå å ønske-kreve 
at både politiske myndigheter og tilhørende helsebyråkrati 
snarest mulig innser problemene, og forbereder og gjennomfører 
de aller nødvendigste endringer, som er åpenbare for en 
overveldende majoritet, kanskje fortsatt unntatt AP m Støre &co. 
Fjerne RHF og DRG/ISF snarest!
Les også her om at 
Sjukehus bør ikke være helseforetak. Fra DM 20 02 2015 Avsnitt 1. Avsnitt 2

RHF.
Fjerne det unødvendige, byråkratiserende og fordyrende 
RHF nivået.
Nasjonal sykehusplan, Helsedirektoratet, og et Fylkesnivå på politisk plan kan overta det.
DRG/ISF.
Endre finansieringsordningen med DRG/ISF, som er en svært 
byråkratidrivende tidstyv for alle, og helt uegnet hva gjelder 
mulighetene til å gi befolkningen helsetjenester de fortjener.
Systemet brukes også i ødeleggende grad til sammenlikninger 
mellom sykehus og avdelinger, selv om alle vet, og er enige om, 
at datakvaliteten og statistikken tilsier at det ikke er mulig.
Godt gjennomarbeidete rammebevilgninger erstatter dette.
Vi kan ned på prosentnivå beregne nødvendige bevilgninger 
til reelle budsjetter og bevilgninger for å gi befolkningen i 
et gitt område, med en gitt funksjonsfordeling, 
de nødvendige helsetjenester.
Nåværende system gir en uunngåelig kronisk underbudsjettering 
og overbyråkratisering vi ikke kan leve med.
Det foreligger også myter om sentraliseringsgevinster og 
storsykehusfordeler, og stadige krav om nedleggelse av mindre 
sykehusenheter, med økende betydelig mangel på 
kvalitets-sykehussenger over hele landet.
Denne mangelen vil ikke kunne oppveies av den sviktende 
samhandlingsreformen med sine eventuelle sykehjemssenger og 
eller akuttsenger, måtte han forby. 
Hvem vil/skal/må bruke dem? 
Sikkert ikke våre politikere ihvertfall. 
Blir nok Kari og Ola det.
Vi bør kunne starte med disse to hovedområdene inneværende år. 
Det kan uansett knapt bli verre enn det allerede er, 
med sykehushelsetjenesten.

Kollega L!

Du driver din sosialdemokratiske kampanje på HTA Aja uten å forstå og se at de fleste, eller ALLE, her på HTA Aja er sosialdemokrater på sitt vis, når det gjelder HELSE!
Hva har du egentlig med å "be om noen avklaringer og tydelighet" ?
Har du et mandat fra noe ståsted, eller har du bare rett, og er "skråsikker" ?
Intet tyder på at AP sosialdemokratiet hverken vil eller er i stand til å løse
eller forandre på det du omtaler som "en politikk som på sikt vil skape større forskjeller i samfunnet vårt" etc

Her kan du se et innlegg fra en kraftkvinne fra Oppland
«Ja til høyrøstet motstandskamp er nødvendig» mener Anne Grethe Gjerdalen i OA d 13 09 2013.
Vi har våre spesielle problemer i Innlandet, som består i å legge ned flere større og velfungerende godt samarbeidende sykehus, for å lage ett Storsykehus, i Hamar området.
Dette er i dag AP politikk, Sosialdemokrati, på sitt verste.

Jeg har samlet og for ordens skyld også anonymisert argumenter og diskusjon i den åpne aja e-postliste etter Støres påstand om rettighetsproblematikk som årsak til byråkrati og kontrollbehov,
- som svar på mitt direkte spørsmål om byråkrati og rapportering/kontroll behov i allmøte på SI Lillehammer d 26 08 2013.

"""1.
Innlegg fra mh.
Jeg skrev min juridiske doktoravhandling om rett til behandling i sykehus i 1997. Boken er publisert av Universitetsforlaget men ble aldri noen bestseller. Mitt hovedpoeng var at den daværende sykehuslovens plikt for fylkeskommunene til å sørge for sykehusdekning kombinert med pasientenes rett etter Folketrygdloven til legebehandling og kur og pleie i sykehus, var tilstrekkelig som rettighetsgrunnlag. Det står jeg fremdeles ved. Etter min mening er det skjedd bare en viktig rettighetsreform i tillegg til de to nevnte lovene, og det er retten til innsyn i egen journal som kom med legeloven av 1980. Pasientrettighetsloven har så langt jeg kan forstå bare forkludret alt og gjort jurister og helsepersonell og pasienter opptatt av feil spørsmål. Pointet med rett til behandling er helt enkelt: Rett til forsvarlig diagnostikk og behandling på rett tid og i riktig mengde. Syketrygden (ordet er ute av bruk, men fenomenet finnes jo fremdeles) avgjør omfanget av de tjenestene som skal ytes gratis, det er mao Stortingets oppgave å dimensjonere helsetjenesten.
Forsvarlighetsstandarden kan overta for frister og spesifikasjoner og styringsparametre av alle slag. Så kan vi begynne å snakke om at medisinske tjenester ikke bare skal være forsvarlige, de skal også være gode, og anstendige.

Størk Hansen og Sykehusaksjonen i Oppland, har i årevis drevet den mest kraftfulle aksjon mot ideen om ett stort sykehus i Innlandet. Ære være dem for dette!
Nå har de nok en gang krevet holdninger og svar fra fylkets topp politikere, også på nasjonalt plan. Og fått det!!
Kun Arbeiderpartiet vil ikke svare på hvor de står!
Det bør de definitivt få svi for! Vi vet hvorfor!
AP er kjernebevegelsen i Hedmark, ja har nærmest sitt arnested der.
For AP er det en eneste ting som teller. Hovedsykehuset for hele Innlandet til Hedmark. Og Hedmark = Hamar.
Og naturligvis skal alle de eksisternede sykehus i Hedmark bevares videre.
Oppland kommer til å miste alle sine sykehus hvis AP får ture frem her.
AP = Hedmark = Hamar. Ingen tvil om det

Se nettsiden HER!
### Utskrift fra OA 28 08 2013
Per Hovland Publisert 28.08.2013 kl 03:00 Oppdatert 27.08.2013 kl 23:27
Etter at politikerne hadde lovet fra talerstolen at de vil kreve en ny helhetlig høring i storsykehussaken, ba Størk Hansen om underskriften. Alle unntatt Ap signerte. Sykehusaksjonen sa det foran paneldebatten, at ingen skulle slippe unna å ta standpunkt i sykehussaken. Og slik ble det.

SykehusMoeteBanken260813.jpg

GD260813StoereSIL Rammes av blaa.jpg

Hei igjen Aja!

Jadda, jeg kom meg ut av op.stua og fikk Støre i tale jeg, en 5 minutters tid.
Av hans strengt avmålte 30 min allmøte på SI Lillehammer, i et mer enn stappfullt aditorium,
- før han hastet videre i sin sorte statsrådsAudi, med sitt følge.
Han er jo på sitt vis en imponerende, karismatisk veltalende, nærmest automat-talende politikerperson.
Den skal han ha! Han passer ihverfall glimrende som diplomat.
Dette var en sedvanlig valgkampturne fra en helseminister, men uten de store utfall mot andre partier,
og ingen penger eller overraskelser til oss i potten.
Valset_Store_GD260813.jpg

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the Sykehuset Innlandet category.

Sykehus generelt is the previous category.

Kreftbehandling is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.