Gravsteder. Graveyards. Cemetaries.
Oddernes. Ris. Cmentarz Rakowicki Krk.
Nowy cmentarz żydowski w Krakowie.

| No Comments


Kirkegårder er alltid verdt et besøk. I inn- og utland.

Uansett tilknytning eller lokalisering gir det alltid sterke inntrykk
og lærdom om stedets historie og skikker.

Cemetaries are always worth a visit. In your own country,
as well as abroad.
Even if you have no connection to the graves you visit,
nor to the localisation, you always feel the deep impression,
and learning about the history about the people around there,
their habits and customs in life.

Mor og far Grav DSC05040rev.jpg
Mor og fars gravsted. Oddernes kirkegård, Kristiansand.
Et vakkert sted.

TK's gravsted. Ris kirkegård, Oslo.
T med Barnebarn, og M.

TK grav m T Isa received_1013654329181774.jpeg
Min gode nabo og venn M's gravsted i Krakow.
Byens største, og enorme kirkegård,
i Rakowicki gaten, sentralt i Krk N.

Marcel grav DSC04985.JPG


Krakows Nye Jødiske Kirkegård, fra 1800. Over 10000 graver.
Mye av området er 200 år gammelt, urørt,
på vei tilbake til naturen,
overvokst dekket av eføy

NyJødiskKirkegårdKrk 1 DSC02641.png

NyJødiskKirkegårdKrk 3 DSC02647.pngLeave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 31, 2021 1:30 FM.

Marit på Bleik strand, Andøya. Vakre omgivelser. was the previous entry in this blog.

Bungee Jumping in Krakow 18 august 2021. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.