August 2017 Archives

MaritBleikBredde750px.png

Dylan Wilburies Congratulation fra TV Fb 06 08 17.png

Høie politisk korrupsjon TV Fb  08 08 2017.png

Leger i spesialisering_praksisarbeidere.pngHårreisende arbeidsgiveratferd mot sykepleiere med toppledelsen i Kreftforeningen som ansvarlig og pådriver. HER.
Arbeidsgiveradferd Kreftforening TV Fb 10 08 2017.pngTil VAKSINEDEBATTEN!!

"Til minde om lærer L. H. Larsen og hustru Emilie's fem børn der døde af Difteritis i 1903. Jesus bliver hos mig.

Vaksinedebatt før vaksiner Ylf insta 11 08 17.png
Powered by Movable Type 6.8.7

About this Archive

This page is an archive of entries from August 2017 listed from newest to oldest.

Desember 2016 is the previous archive.

November 2020 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.