Julehilsen 2016 til Yngre Leger
Fra en gammel kirurg
www.Yngreleger.no 19. des 2016

| No Comments

(Artikkelen fikk i l a 2 døgn +13000 treff og +2300 delinger)
""Jeg er forresten kanskje ikke så gammel. Bare mett av endeløse utslitende yrkesdager og –netter og helger og høytider i et heseblesende utmattende yrke som aktiv praktiserende lege og spesialist. Døgnet har aldri hatt nok timer.
Det er 44 år siden jeg ble turnuskandidat. Deretter 6 fantastiske år som distriktslege i Sogn, før start på kirurgisk utdannelse, etter hvert spesialist, grenspesialist, seksjonsansvar, så ved 67 år over i pensjon. PUHH… Var det livet som dro forbi? Arbeidet har ofte suget margen utav meg, min familie, nesten også mine venner. Hvis du ikke passer på deg selv under slike forhold, kan det gå deg riktig ille. Eksemplene er legio.
Sykehuslegenes glanstid
Jeg vet sterkt ved meg selv at under de forhold som nå er i ferd med å utvikle seg i sykehusene, ikke minst på de tunge vaktbærende kirurgiske avdelinger, ville jeg aldri orket stå et slikt løp ut. Får jeg noensinne tilbud om et nytt liv der oppe i porten, vil jeg i dag velge annerledes....""
Les videre hele artikkelen her på www.yngreleger.no
Julehilsen fra gammel kirurg.jpgLeave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 21, 2016 10:37 EM.

Skreifiske. Hjellene fylt opp på Ballstad.Boknafisk, Hjellosing! på meg i morgen. Mmmmm was the previous entry in this blog.

«Helsepolitisk veivalg - hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?"Spekter inviterer til seminarUten helsepersonell eller fagforeninger i panelet.. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.