«Helsepolitisk veivalg - hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?"
Spekter inviterer til seminar
Uten helsepersonell eller fagforeninger i panelet..

| No Comments

Arbeidsgiverforeningen Spekter (@arbspekter) inviterer på sine nettsider 20.12.2016
til helsepolitisk seminar 17.februar 2017, på BRISTOL, i Oslo sentrum.
Det slår meg som mange10årig ansvarlig kliniker i både almenmedisin, offentlig helse, og kirurgi,
at det i dette seminar foreligger et stort og i høy grad problematisk demokratisk underskudd.
Ganske så utrolig at ikke i det minste de 2 politikere ser dette, og har krevet endring
i sammensetningen og oppsettet av seminaret, før de selv vil eller kan delta.
Hva i all verden skal diskuteres på dette seminaret, når man tydeligvis ikke trenger
hverken sentrale helse-fagforeninger, eller praktikere fra rundt i det ganske land,
med medisinsk administrativ innsikt og erfaring fra forskjellige spesialiteter, i det virkelige liv der ute.
Der ting skjer.
Spekter konferanse Invitasjon.jpg

forts...
Det fremgår av invitasjon at Spekter har invitert
helseminister Bent Høie og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen,
Lars Vorland, adm. direktør, Helse Nord RHF, Inger Cathrine Bryne, adm. direktør, Helse Stavanger HF,
Grete Aasved, adm. direktør Aleris Helse AS, Lars Erik Flatø, adm. direktør, Lovisenberg Diakonale Sykehus,
Erik Magnus Sæther, partner, Oslo Economics, Nils Kvernmo, adm. direktør, St. Olavs Hospital HF
Stein Kinserdal, adm. direktør, Sykehuset i Vestfold HF.
Inviterte er altså 2 sentrale politikere, helseminister fra Hø og helsepolitisk talsmann Ap,
RHF direktører, sykehusdirektører, direktør/tidligere lege v private Aleris,
og direktør ved ideell diakonal stiftelse Lovisenberg sykehus, Oslo, lokalsykehus indremedisin og psykiatri.
Oslo Economics er iflg tilgjengelig informasjon et klassisk rent privat rådgivnings- konsulentfirma
innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning, bestående av 33 ! økonomer av forskjellig grad og type,
samt 1-en samfunnsmedisiner prof emeritus i «medical economics».
««Oslo Economics er et selskap i sterk vekst, og har i dag 35 medarbeidere, hvorav 7 med doktorgrad.
Vi arbeider hardt for å ta vare på et godt arbeidsmiljø som tiltrekker seg de beste hodene.
Vi er et ungt og spennende miljø, og jobber alltid i team.»»
Iflg PROFF stiftet 2009, 40 ansatte, Dronning Maudsgt 10 Oslo
med driftsinntekter 2014 39 mill, 2015 53 mill. Res før skatt 2014 12 mill, 2015 13 mill.
De har hatt svært begrensede helserelaterte oppdrag så langt, iflg egne angivelser
#Rapport om kreftkostnader i Norge ,
#seminar om kreftkostnader i Norge, med Bristol-Myers Squibb,
#utredet sykehusstrukturen i Vest-Finnmark på oppdrag Alta kommune,
#arrangement om helse- og legemiddeløkonomi på Arendalsuka,
#helseøkonomisk analyse av kostnad/nytte av NT-proBNP ved utredn beh av hjertesviktpasienter
INGEN fra arbeidstakersiden, eller deres organisasjoner er funnet nødvendig eller verdig invitert
til seminaret., som aktive deltakere i panel eller foredrag.
De kan nok melde seg på som betalende deltakere, tilhørere, på lik linje med alle andre.
Tydeligvis sies det, etter godkjenning fra Spekter.
Det slår meg som mange10årig ansvarlig kliniker i både almenmedisin, offentlig helse, og kirurgi,
at det her foreligger et stort og i høy grad problematisk demokratisk underskudd.
Ganske så utrolig at ikke i det minste de 2 politikere ser dette, og har krevet endring
i sammensetningen og oppsettet av seminaret, før de selv vil eller kan delta.
Hva i all verden skal diskuteres på dette seminaret, når man tydeligvis ikke trenger
hverken sentrale helse-fagforeninger, eller praktikere fra rundt i det ganske land,
med medisinsk administrativ innsikt og erfaring fra forskjellige spesialiteter, i det virkelige liv der ute.
Der ting skjer.
Iflg invitasjonen «« Temaet er de helsepolitiske veivalgene vi står foran og vi spør
– hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?..»»
Det er vel heller sannsynlig at de kort sagt skal diskutere hvordan privatisering av helsevesenet
muligens kan avhjelpe de enorme økonomiske og administrative problemer våre politikere og byråkrater
har ført helsetjenesten ut i de siste 15 årene, etter foretaksreformen.
Seminaret kan ikke med troverdighet arrangeres med det tema, og det oppsett vi her er vitne til.
EN saus av offentlige og kommersielle aktører, uten en eneste FAGPERSON invitert.
Ser dere virkelig ikke dette ? engang ved ny ettertanke og vurdering.

Leave a comment

Stay Updated!


Delivered by FeedBurner

RSS Feed

Announcements
Siste nytt fra VALSET


Jeg fatter og begriper ikke disse toppolitikere som nå reiser rundt og deler ut valgflesk, i siste liten.
Det er skamløst!
Nå også til kreftpasientene.
Plutselig er det så viktig med de dødssyke uten behandlingstilbud.
Dette har vært et problem i årevis! NÅ er helseminister Høie er straks på pletten med gledelige lenge etterlengtede løsninger og penger, finansiering, i siste liten, og i 12te time, i forhold til valget, og i forhold til SAKEN.
Og Kreftforeningen takker og bukker med store smil, og snakker ikke ett ord om tåpeligheten ved dette valgflesket, som burde vært ferdigbevilget og ordnet for måneder - år siden.
For å si det rett ut.
Jeg skjemmes sterkt over slik åpenbar valgflesk-atferd.
Jeg blir lei meg.
Jeg blir forbannet.
Dette er politisk korrupsjon.
JEG gir dere penger, til finansiering av tilbud
- DERE gir meg stemmer.
Slikt er tydeligvis tillatt.
Ja, vi har sett det før.
Vi ser det daglig nå.
At de TØR!

"" Høie hasteinnfører ny ordning for dødssyke pasienter etter Aftenposten-artikler AFTENPOSTEN.NO 06 aug 2017

Januar 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons License.