Skreifiske. Hjellene fylt opp på Ballstad.
Boknafisk, Hjellosing! på meg i morgen. Mmmmm

| No Comments

Årets skreifiske i Lofoten/Vesterålen går mot slutten. Det skal ha vært godt fiske,
med større fisk enn vanlig, og visstnok også står den dypere enn vanlig.
Fisket har vært best på Yttersia så langt, men de neste ukene ventes den inn i Vestfjorden.
På Ballstad, like ved Gravdal sykehus her, har de allikevel fylt hjellene med flott fisk.
I morgen blir det Boknafisk på meg på fiskerestauranten i Leknes.
Det blir Hjellosing sies det, den kraftige smaken og lukten fra fisken, som bare har hengt
et par uker, står for navnet. Det OSER av den (=stinker), der den henger på Hjellet.
Og JEG gleder meg.

DSC03308 (2)rev1500_1076.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Mars 15, 2016 8:49 EM.

Fra Gravdal, Lofoten, nordover.Kan et sykehus ha en vakrere utsikt? was the previous entry in this blog.

Julehilsen 2016 til Yngre LegerFra en gammel kirurgwww.Yngreleger.no 19. des 2016 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.