Skottland tok sykehusene tilbake.
La oss lære av det!

| No Comments
Fra Ap.no 16 10 2011
For 12 år siden begynte norske sykehus å få pengene sine etter
«butikkmetoden». Siden har underskuddene vært enorme.
I Skottland har de kastet ut hele markedsmekanismen.

Nå holder sykehusene budsjettene. På en grønn, gresskledd slette ved
elven Clyde, i ingenmannsland langt vest i Glasgow,
ligger Golden Jubilee Hospital.
En gang i tiden lå skipsverftene her, på rekke og rad. Nå står her et digert,
brunt murkompleks med innebygd firestjernes hotell.
Komplekset ble bygd i 1994 som privatsykehus for de rikeste.
Det gikk ikke så bra.
Vi var sykehus for rike arabere i fire måneder. Etter det opererte vi
offentlige pasienter, sier anestesilegen Nick Scott.
I 2002 kjøpte det skotske helsevesenet sykehuset for en billig penge.
Nei til markedet
Golden Jubilee er et symbol på skottenes vei mot strømmen.
I Adam Smiths hjemland, der Margaret Thatcher allerede på 1980-tallet
brakte markedsmekanismer inn i det britiske helsevesenet,
har de kastet markedet ut.
Vi så at markedsmekanismene påvirket samarbeidet mellom sykehusene
negativt, sier Jill Young, sjefdirektør på Golden Jubilee.

AP10_2011SkottlandTokSykehusTilbakeHeading_90pst.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Mars 1, 2015 1:15 EM.

Fjerne RHF=RegionaltHelseForetak nivåog finansieringssystemet DRG/ISF snarest was the previous entry in this blog.

NRK Brennpunkt i går 3/3, om Aktiv dødshjelp.klippet fra Bergens Tidende. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.