Februar 2015 Archives

Vi skal ikke glemme at Høyre med Høie gikk til valgkamp på å 
rydde opp i dette! Det gikk kort tid etter valget før DET var 
skrinlagt, til over neste valg!
Ingen har den fiks ferdige endelige løsning.
Likevel må det være legalt og mulig nå å ønske-kreve 
at både politiske myndigheter og tilhørende helsebyråkrati 
snarest mulig innser problemene, og forbereder og gjennomfører 
de aller nødvendigste endringer, som er åpenbare for en 
overveldende majoritet, kanskje fortsatt unntatt AP m Støre &co. 
Fjerne RHF og DRG/ISF snarest!
Les også her om at 
Sjukehus bør ikke være helseforetak. Fra DM 20 02 2015 Avsnitt 1. Avsnitt 2

RHF.
Fjerne det unødvendige, byråkratiserende og fordyrende 
RHF nivået.
Nasjonal sykehusplan, Helsedirektoratet, og et Fylkesnivå på politisk plan kan overta det.
DRG/ISF.
Endre finansieringsordningen med DRG/ISF, som er en svært 
byråkratidrivende tidstyv for alle, og helt uegnet hva gjelder 
mulighetene til å gi befolkningen helsetjenester de fortjener.
Systemet brukes også i ødeleggende grad til sammenlikninger 
mellom sykehus og avdelinger, selv om alle vet, og er enige om, 
at datakvaliteten og statistikken tilsier at det ikke er mulig.
Godt gjennomarbeidete rammebevilgninger erstatter dette.
Vi kan ned på prosentnivå beregne nødvendige bevilgninger 
til reelle budsjetter og bevilgninger for å gi befolkningen i 
et gitt område, med en gitt funksjonsfordeling, 
de nødvendige helsetjenester.
Nåværende system gir en uunngåelig kronisk underbudsjettering 
og overbyråkratisering vi ikke kan leve med.
Det foreligger også myter om sentraliseringsgevinster og 
storsykehusfordeler, og stadige krav om nedleggelse av mindre 
sykehusenheter, med økende betydelig mangel på 
kvalitets-sykehussenger over hele landet.
Denne mangelen vil ikke kunne oppveies av den sviktende 
samhandlingsreformen med sine eventuelle sykehjemssenger og 
eller akuttsenger, måtte han forby. 
Hvem vil/skal/må bruke dem? 
Sikkert ikke våre politikere ihvertfall. 
Blir nok Kari og Ola det.
Vi bør kunne starte med disse to hovedområdene inneværende år. 
Det kan uansett knapt bli verre enn det allerede er, 
med sykehushelsetjenesten.

P1030674_20pst.jpg P1030660_20pst.jpg
P1030630_20pst.jpg P1030600_20pst.jpg

Jeg skrev et innlegg på Helsetjenesteaksjonens e-postliste Aja
med kopi i denne blogg
i fjor d 16 06 14, som fortsatt er like aktuelt. GJENTAS DERFOR HER:

For å si det forsiktig!
Regjeringen
med helseminister @benthhoyre urokkelig i spissen,

er på vei ut i HELSE-spagaten nå.
Var jeg i Høies sko ville jeg følt meg særdeles ubekvem.
De har noen vanskelige regnestykker foran seg
med sitt private opplegg.
Alt tyder på at de både tror, og regner feil.
Jeg har 10 PUNKTER,
Bekymringspunkter,
var det ikke det de kalte det?
vedrørende den nå kraftige økningen i privatisering,
av helsevesenet, som gjør meg redd,
for helsevesenets fremtid.
LIVREDD!
Ikke minst for Psykiatri og Rus,
som de TIL OVERMÅL vil starte med!
Antagelig blir det neste
Psykisk utviklingshemming og Geriatri?
og andre svake grupper?
MEN!
de feier det nok berolig smilende til side,
i sine vanlige politiker stil.
Til SKANDALEN er et faktum!
Bare vent, og se! Og her ...

..... de 10 punktene .....

Kloke ord fra en klok mann, Erik Bye...
Noe å lytte til , arbeidsminister Eriksson?
#mittarbeidsliv pic.twitter.com/esjKzLDCbd
— Helge Nævdal (@Knotten9) January28, 2015

ErikByeOmDemokrati.jpg

Helseminister Høie var bekymret i dag, i nyhetene på TV,
for at enkelte kommuner ikke har etablert samarbeid med
kommunene som hindrer utskrivning av pasienter for tidlig.
Jeg for min del er mer langt mer bekymret for at
myndighetene selv, dvs regjeringen, de ansvarlige
politiske partiene og politikere, og helsebyråkratiet,
ikke forstår at slik helsevesenet nå innrettes,
spesielt med med foretaksorganiseringen, og såkalt
innsatsstyrt finansiering (ISF; DRG etc) , som fører til
en kronisk alvorlig underbudsjettering med utarming og
nedleggelse av en rekke sykehus i landet til følge,
vil det ikke bli igjen hverken kvalitetssenger, kompetanse
eller kapasitet nok, til å ta seg av spesielt de eldre
pasientene på en forsvarlig måte.
Samhandlingsreformen er en fiasko i så måte, og vil ikke kunne
forhindre at dette skjer. Heller ikke privatisering av
helsetjenester vil kunne forhindre elendigheten.
Vi trenger hvert eneste sykehus, og hver eneste sykehusseng i
dette land, for å ha en mulighet til å forhindre dette,
både på kort og lang sikt.

nrkno_fortidligutskr01022015.jpg

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Archive

This page is an archive of entries from Februar 2015 listed from newest to oldest.

Januar 2015 is the previous archive.

Mars 2015 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.