Desember 2014 Archives

P1030499.JPG

Messi 12-29-2014.
Buddy!
Still strong.
But sadly diseased
and tired now.

Few hours later he passed away,
satisfied and with like a small smile
when he fall asleep.
It was time for him.


Det ble stille i huset nå.
Vår kjære snille,trofaste,tålmodige,tillitsfulle,
trygge,tøffe, tur- og reisekamerat,
i skog og fjell, norge på kryss og tvers i Cabbyen,
beagle Messi, 7 år gammel,
fikk fred i ettermiddag, etter en tid med alvorlig sykdom.
Det var godt for ham. Tiden var inne.
Vi vil savne ham sterkt.
Her er det siste bildet av den fine hunden vår.

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Desember 2014 listed from newest to oldest.

Juli 2014 is the previous archive.

Januar 2015 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.