Nydelig! om SOMMERFERIE - før og nå -
fra Marie Simonsen i Db lør 0507-14

| No Comments

En aldeles nydelig, og fullstendig sann historie om hvordan
SOMMERFERIEN, for ALLE!, har utviklet seg siden 1970-tallet.
For meg beskriver det egentlig 50-60 tallet da jeg var barn/ungdom.
Jeg kan kjenne VARMEN - og LUKTEN - av "På Landet"
dvs morsgården MORK og Morkabygda, i Volda, - ennå.
Bare å lukke øynene! så ser og kjenner jeg det. Barndommen min.
Dyp takk til alle på MORK!
Dere har vært utrolig viktige for meg.

P1030156Db050714FerieMSimonsen.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juli 6, 2014 2:54 EM.

Nok et godt innspill i Helse-Lege-Sykehus-debatten. Fra T B Wyller.Om behov for modige leger. was the previous entry in this blog.

Campinglivet er deilig avslappende. Bare se her! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.