Juli 2014 Archives

Jeg hadde nylig et kort innlegg på et nettsted vedr.
et sterkt kritisk fordømmende innlegg
mot spesielt norsk sykehjemstjeneste og hospice tenkning.
Jeg avventet ett døgn, og forventet sterke reaksjoner.
Det ble stillere enn jeg trodde.

Jeg kan leve med en kritikers kommentarer om mitt innlegg som
«insensitiv og helt unødvendig. Nettstedet hadde selvfølgelig ikke
behov for å bli gjort oppmerksom på at NN's kritikk kan tolkes slik….»
«…selvrettferdig og dømmende tone»

Jeg er bare fortsatt så fullstendig uenig.
Det var og er riktig av meg å kommentere det spesielle innlegg
som jeg gjorde. Jeg kunne ikke være med på å la innlegget stå
servilt og anemisk helt uimotsagt.
Heller ikke har jeg tid til, eller ser det hensiktsmessig,
å imøtegå alle punktene/påstandene i detalj.
Vanligvis er jeg enig med min kritiker i det meste av det
han skriver så klokt, og godt.
Ikke i denne saken.
OK.

----fortsetter i Extended----

Å bygge flere lokalsykehus er unødvendig og urealistisk.
Det kommer nok av kommunale akuttsenger som det er.
For hvem? Til de eldre! Måtte han forby.

Vi får prøve å beholde de sykehus vi har.
Slik sykehusnorge er snekret sammen kan tilmed det være for mye å håpe.
foto fra GD d 05 07 2014
GeliusLokalsykehusGD05072014Rev250pst.jpg

"Fred med hans støv" - har jeg aldri sett brukt på gravsted før.
Flere graver i Kinsarvik fra 1800 tallet hadde liknende tekst.

HerHviler endelig rev.jpg

Jeg traff et hyggelig alminnelig voksent par fra Berlintraktene
på campingferie i Indre Sogn, Aurland camping, 25. mai i år.
Stolte, med sin gamle Trabant, påmontert et fast stativ med sammenleggbart telt
på taket. Fantastisk! De sov oppå der, og hadde det riktig koselig.
Jeg spurte pent om jeg kunne få ta bilde av den fantastiske doningen.
De var velviljen selv, og lot meg sitte i førersetet.

P1020790rev30pst.jpg

En aldeles nydelig, og fullstendig sann historie om hvordan
SOMMERFERIEN, for ALLE!, har utviklet seg siden 1970-tallet.
For meg beskriver det egentlig 50-60 tallet da jeg var barn/ungdom.
Jeg kan kjenne VARMEN - og LUKTEN - av "På Landet"
dvs morsgården MORK og Morkabygda, i Volda, - ennå.
Bare å lukke øynene! så ser og kjenner jeg det. Barndommen min.
Dyp takk til alle på MORK!
Dere har vært utrolig viktige for meg.

P1030156Db050714FerieMSimonsen.jpg

Egen erfaring er at det finnes svært få kolleger av slikt kaliber.
Dog finnes de oftere enn for 20-30 år siden.
Det må jo sies å være en fin utvikling.
På 70-80 tallet, det første 10-året av min legegjerning
vil jeg si de var ikke-eksisterende.
Link HER.

TBWyllerAPno050714.jpg

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Juli 2014 listed from newest to oldest.

Juni 2014 is the previous archive.

Desember 2014 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.