Juni 2014 Archives

Hei igjen Aja!

For å si det forsiktig!
BlåBlå
med @benthhoyre og @hoyre urokkelig i spissen,
er på vei ut i HELSE-spagaten nå.
Var jeg i Høies sko ville jeg følt meg særdeles ubekvem.
De har noen vanskelige regnestykker foran seg
med sitt private opplegg.
Alt tyder på at de både tror, og regner feil.
Jeg har 10 PUNKTER,
Bekymringspunkter,
var det ikke det de kalte det?
vedrørende den nå kraftige økningen i privatisering,
av helsevesenet, som gjør meg redd,
for helsevesenets fremtid.
LIVREDD!
Ikke minst for Psykiatri og Rus,
som de TIL OVERMÅL vil starte med!
Antagelig blir det neste
Psykisk utviklingshemming og Geriatri?
og andre svake grupper?
MEN!
de feier det nok berolig smilende til side,
i sine vanlige politiker stil.
Til SKANDALEN er et faktum!
Bare vent, og se! Og husk!
..... det som kommer nedenfor her.....

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Archive

This page is an archive of entries from Juni 2014 listed from newest to oldest.

November 2013 is the previous archive.

Juli 2014 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.