Mine Tweets igår 26 11 2013.
Om manglende OUS gransking mm.

| No Comments

1. torstein valset @valset 26 Nov @ThorBigseth Det har du helt rett i! Derfor svir det ekstra når den nye regjeringen starter direkte med samme elendigheten! @frp_no

2. Stoltenberg har helt rett! Den nye regjeringen er notoriske valgløftebrytere. Det gjelder også @frp_no. Bompenge løftene!? Ille å oppleve!

3. Det slår meg også ofte, som nå med politidirektøren. De er så lettpratende uaffiserte alle disse. Autopilot. Snakker som i søvne. Merkelig.

4. Lei av dette pratet om ROBUSTE enheter. Nå politidirektøren. Det slår meg: Robust minner om betong. Vi ønsker vel fleksibiltet, smidighet.

5. @Revetal han er vel snakket rundt av byråkratiet? snakk heller m fagfolk, tillitsvalgte! snart må det vel bli en granskning av @BentHHoyre ?

6. Dette er ikke "ombestemme seg"! Dette er rent løftebrudd! @BentHHoyre ""Ikke nødvendig m granskning. NRK Østlandssend http://www.nrk.no/ostlandssendingen/ikke-nodvendig-med-granskning-1.11377421 …

7. Veldig tankevekkende. VG 25/11 Om moderne helsevesen, medisinsk teknisk inferno, NAV! "Kjærligheten til Mikkel http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10137024 … #vg

8. Interessant? Forskning for alle? Sjekk forskning.no > Kan unge nettverkere revolusjonere vitenskapen? - http://www.forskning.no/artikler/2013/november/373379 …

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 27, 2013 9:17 EM.

Kommunikasjonsindustrien vokser på sykehusenes bekostning, også! was the previous entry in this blog.

Til [email protected] - Helsetjenesteaksjonens e-post liste i kveld10 punkter, om økende privatisering under BlåBlå, NÅ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.