September 2013 Archives

Kollega L!

Du driver din sosialdemokratiske kampanje på HTA Aja uten å forstå og se at de fleste, eller ALLE, her på HTA Aja er sosialdemokrater på sitt vis, når det gjelder HELSE!
Hva har du egentlig med å "be om noen avklaringer og tydelighet" ?
Har du et mandat fra noe ståsted, eller har du bare rett, og er "skråsikker" ?
Intet tyder på at AP sosialdemokratiet hverken vil eller er i stand til å løse
eller forandre på det du omtaler som "en politikk som på sikt vil skape større forskjeller i samfunnet vårt" etc

Her kan du se et innlegg fra en kraftkvinne fra Oppland
«Ja til høyrøstet motstandskamp er nødvendig» mener Anne Grethe Gjerdalen i OA d 13 09 2013.
Vi har våre spesielle problemer i Innlandet, som består i å legge ned flere større og velfungerende godt samarbeidende sykehus, for å lage ett Storsykehus, i Hamar området.
Dette er i dag AP politikk, Sosialdemokrati, på sitt verste.

E-post til Aja søn 08 09 2013 kl 2240
####
En sen kveldstime disse spennende valgdager må jeg erklære en smule uenighet med de 2 gode herrer NN,
som jeg ellers for det meste er både enig med og imponert over.

Regionalt Helseforetak nivå oppfatter jeg som DET store og sentrale problem for helsetjenesten.
Kan ikke være tvil om at dette monsteret, som også har avkommet Sykehuspartner, er sentrale og overveldende byråkratipådrivere,
for alle oss som arbeider, eller prøver å arbeide, pasientrettet i helsetjenesten.
De lever sitt eget liv fjernt fra den kliniske hverdag, med vedvarende gjennomtrengende utmattende kraft.
Hviler aldri.
At det er tenkningen inne i og bak denne virksomheten som er hovedproblemet, skal ikke forhindre oss i å ta fatt på
nedrivningen av selve organisasjonen og dens byråkratiske irrganger.

Og kom nå ikke igjen noen der ute, og forlang at jeg, eller vi, straks stiller et ferdig snekret system, organisasjon,
til erstatning, som skal fungere perfekt fra dag 1, når "rivningen" er fullført.
Vi er mange som har tanker og forslag til løsninger for erstatningen.
Politikerne har faktisk ansvaret. De må bruke oss fagfolk, og våre organisasjoner, som rådgivere.
Begynn med å se til Skottland, som mange har skrevet om før.
For eksempel.

Enig i at det er riktig og viktig at HTA er partipolitisk nøytral.
Det MÅ den være.

Ingen av oss som sympatiserer med HTA i dens viktige gode arbeide for et bedre helsevesen er imidlertid partipolitisk nøytrale.
Det KAN vi ikke være.

Helse er også politikk. Og ikke minst det.

Godt valg også fra meg.
Dette er det vanskeligste valget JEG har vært med på.

m v h
Torstein Valset
####

Om Are Saastad (53): Fra 1. juni 2012 ny daglig leder i Reform.
Utdannet hjelpepleier i psykiatrien, og har i mange år jobbet på Gaustad sykehus i Oslo. Ved siden av sin bakgrunn som pleier har han omfattende erfaring som faglig tillitsvalgt i sykehus, blant annet som leder av Gaustadklubben og av Fagforbundet Aker universitetssykehus. Saastad har også vært ansatt i Rådet for psykisk helse og i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien (LPP).

AS sier som vanlig det som kan og må sies! Sterkt og klart!
Apellen finnes også i Dagsavisen.no under nye meninger,
LINKEN FINNER DU HER

HTA07092013 88253_demonstrasjon_h.jpgFaximile d 08 09 2013 kl 1330
Redd Aker - vinn valget!
Publisert 22 timer siden - 3877 visninger Innlegg
Det er en skandale at sykehusenes situasjon så å si er fraværende under årets valgkamp. Fortsatt kan partiene hente mange stemmer. Men da må de ikke bare snakke oss etter munnen - da må de handle.
(Appell holdt under Helsetjenesteaksjonens demonstrasjon på Eidsvolds plass, lørdag 7. september - to dager før stortingsvaget 2013)

Kjære sykehusvenner!

Helsevesenet smuldrer opp under vekten av konsernstyring, telling og butikklogikk. Likevel er sykehusenes situasjon så å si fraværende under årets valgkamp. Det er en skandale

Vi er ikke i en situasjon der vi kan la helsebyråkratene få eksperimentere med vårt felles sikkerhetsnett. Helse og omsorg er ikke industri! Vi vil ha menneskeligheten tilbake. Industriens driftsmodeller passer ikke for helse, omsorg og pleie.

Vi var mange som advarte mot sammenslåingen til giganten Oslo universitetssykehus. Sammenslåingen av Ullevål, Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet skulle gi faglige og økonomiske fordeler. Det har endt med totalhavari. Forventede innsparinger på minst 800 millioner kroner årlig er snudd til milliardunderskudd. Aker sykehus, det mest veldrevne av dem alle, er redusert til en samhandlingsarena uten akuttberedskap.

Jeg har samlet og for ordens skyld også anonymisert argumenter og diskusjon i den åpne aja e-postliste etter Støres påstand om rettighetsproblematikk som årsak til byråkrati og kontrollbehov,
- som svar på mitt direkte spørsmål om byråkrati og rapportering/kontroll behov i allmøte på SI Lillehammer d 26 08 2013.

"""1.
Innlegg fra mh.
Jeg skrev min juridiske doktoravhandling om rett til behandling i sykehus i 1997. Boken er publisert av Universitetsforlaget men ble aldri noen bestseller. Mitt hovedpoeng var at den daværende sykehuslovens plikt for fylkeskommunene til å sørge for sykehusdekning kombinert med pasientenes rett etter Folketrygdloven til legebehandling og kur og pleie i sykehus, var tilstrekkelig som rettighetsgrunnlag. Det står jeg fremdeles ved. Etter min mening er det skjedd bare en viktig rettighetsreform i tillegg til de to nevnte lovene, og det er retten til innsyn i egen journal som kom med legeloven av 1980. Pasientrettighetsloven har så langt jeg kan forstå bare forkludret alt og gjort jurister og helsepersonell og pasienter opptatt av feil spørsmål. Pointet med rett til behandling er helt enkelt: Rett til forsvarlig diagnostikk og behandling på rett tid og i riktig mengde. Syketrygden (ordet er ute av bruk, men fenomenet finnes jo fremdeles) avgjør omfanget av de tjenestene som skal ytes gratis, det er mao Stortingets oppgave å dimensjonere helsetjenesten.
Forsvarlighetsstandarden kan overta for frister og spesifikasjoner og styringsparametre av alle slag. Så kan vi begynne å snakke om at medisinske tjenester ikke bare skal være forsvarlige, de skal også være gode, og anstendige.

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from September 2013 listed from newest to oldest.

August 2013 is the previous archive.

Oktober 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.