August 2013 Archives

Størk Hansen og Sykehusaksjonen i Oppland, har i årevis drevet den mest kraftfulle aksjon mot ideen om ett stort sykehus i Innlandet. Ære være dem for dette!
Nå har de nok en gang krevet holdninger og svar fra fylkets topp politikere, også på nasjonalt plan. Og fått det!!
Kun Arbeiderpartiet vil ikke svare på hvor de står!
Det bør de definitivt få svi for! Vi vet hvorfor!
AP er kjernebevegelsen i Hedmark, ja har nærmest sitt arnested der.
For AP er det en eneste ting som teller. Hovedsykehuset for hele Innlandet til Hedmark. Og Hedmark = Hamar.
Og naturligvis skal alle de eksisternede sykehus i Hedmark bevares videre.
Oppland kommer til å miste alle sine sykehus hvis AP får ture frem her.
AP = Hedmark = Hamar. Ingen tvil om det

Se nettsiden HER!
### Utskrift fra OA 28 08 2013
Per Hovland Publisert 28.08.2013 kl 03:00 Oppdatert 27.08.2013 kl 23:27
Etter at politikerne hadde lovet fra talerstolen at de vil kreve en ny helhetlig høring i storsykehussaken, ba Størk Hansen om underskriften. Alle unntatt Ap signerte. Sykehusaksjonen sa det foran paneldebatten, at ingen skulle slippe unna å ta standpunkt i sykehussaken. Og slik ble det.

SykehusMoeteBanken260813.jpg

GD260813StoereSIL Rammes av blaa.jpg

Hei igjen Aja!

Jadda, jeg kom meg ut av op.stua og fikk Støre i tale jeg, en 5 minutters tid.
Av hans strengt avmålte 30 min allmøte på SI Lillehammer, i et mer enn stappfullt aditorium,
- før han hastet videre i sin sorte statsrådsAudi, med sitt følge.
Han er jo på sitt vis en imponerende, karismatisk veltalende, nærmest automat-talende politikerperson.
Den skal han ha! Han passer ihverfall glimrende som diplomat.
Dette var en sedvanlig valgkampturne fra en helseminister, men uten de store utfall mot andre partier,
og ingen penger eller overraskelser til oss i potten.
Valset_Store_GD260813.jpg

Hei Aja!

Mitt navn:  Torstein Valset, overlege i Gastrokirurgi ved SI Lillehammer siste vel 20 år, før det kirurgisk utdannelse også ved Aker sykehus og Haukeland , samt 6 år distriktslege i Leikanger, Sogn.
Jeg har fulgt intenst og oppglødd med i alle HTA sammenhenger siden starten, og oppfatter uten reservasjon fortsatt HTA som det viktigste og beste som har skjedd i og for norsk HT siden foretaksmodellen ble innført ca 10 år tilbake.
Vi har virkelig  noen få erfarne, intelligente, veltalende skarpskodde ildsjeler dypt å takke for dette.
Uten at navn trenger nevnes.

«Spekter ber Helsedirektoratet og HOD om å stanse prosessen og organisere arbeidet slik at fokus endres fra det rent legefaglige til en diskusjon om ansvar, ledelse og driftsutfordringer».

Hørt på maken til underlig prat! De har ihvertfall ingen visjon om eller innsikt i hvordan fremskaffe kvalitet i helsetjenesten.
Konfliktskapende og arrogante besservissere.

Sjekk Dagens Medisin 20 06 2013

Veggelands svært velskrevne og viktige innspill er nå lagt ut på
Helsetjenesteaksjonens e-post liste i originalversjon, som .docx fil.

Friskmeld ”kostnadssyken”.

Noralv Veggeland, Professor, Høyskolen i Lillehammer.

Vi presses i dag mellom to motstridende tendenser. På den ene siden øker flommen av ”gjør det selv”-tjenester og bruk av automatiseringsteknologi som trenger inn i vårt privatliv, men som gjør ting billigere. På den andre siden har vi de kollektive velferdstjenestene, tjenester gitt fra menneske til menneske, som relativt sett blir dyrere og skaper det vi opplever som en kostnadssyke i form av budsjettoverskridelser, skriver Pierre Rimbert i en kronikk i Le Monde Diplomatique, norsk utgave, juni 2013. Den motstridende tendens henger åpenbart sammen med den økende prisen på arbeidskraft som har skjedd de siste 20-30 årene. Innen tjenester hvor arbeidskraften kan erstattes med automatikk blir det gjort for å senke kostnadene. Vi kjenner fenomenet fra vår erfaring med billettkjøp, banktjenester og betaling av regninger, eller mer generelt der hvor det er snakk om individuelle tjenester som kan erstattes med automatisering. ”Gjør det selv”- er en gjennomgangsmelodi på stadig flere samfunnsområder. Møbler monterer vi selv. Vi henvises til intrikate bruksanvisninger, mens IKEA og andre slipper å bruke arbeidskraft. Det oppstår et uheldig klasseskille som følge av kostnadssyken. For alle har ikke datateknologien og ferdighetene som trengs for å utføre oppgavene, soesielt blant annet eldre mennesker.

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from August 2013 listed from newest to oldest.

Juli 2013 is the previous archive.

September 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.