Tankevekkende og følsom dokumentar fra
ECMO-senteret på Karolinska.

| No Comments

Fantastisk og uovertruffen dokumentar i ?#?SVT? 21 07 2013, fra ECMO senteret på Karolinska.
Følsomt tankevekkende portrett av pioneren prof Palmèr m medarbeidere.
Full 6er+ !     Se dokumentaren på svtplay.se !

Ecmo - den sista chansen
ECMO-teknik innebär att svårt skadade och medtagna patienter får hjälp med syresättning av blodet genom en konstgjord lunga utanför kroppen. Tekniken hjälper kroppens utslagna inre organ att självläka och har räddat mängder av människoliv. Filmaren Anders Lidén har följt patienter och personal vid ECMO Centrum på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

DOK-ECMO-DENSISTACHANSEN-02_992.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juli 22, 2013 9:37 EM.

Rystende Blogginnlegg fra Medisinstudenforeningens leder Bjørg Bakke was the previous entry in this blog.

Interessant intens kommentar fra ECMO-pioner prof Palmèr v Karolinska is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.