Interessant intens kommentar fra
ECMO-pioner prof Palmèr v Karolinska

| No Comments

Dette kom under den flotte #svt dokumentar "ECMO - den sista chansen" 21072013 ,
fra en person som er pioner på et verdensledende senter for høyspesialisert medisin.

"Det byggas opp enorma adminstrative system, som suger upp all vår kraft så vi inte får komma tilräckligt nära våre patienter. Och slutligen får patienterna betala"
dr Palle Palmér , 
sjekk Twitter  

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Juli 22, 2013 10:05 EM.

Tankevekkende og følsom dokumentar fra ECMO-senteret på Karolinska. was the previous entry in this blog.

Helsetjenesteaksjonen.no - 3. Varslerbrev til det norske folk. d. 26 07 2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.