Mai 2013 Archives

Kjenner på meg at jeg begynner å bli voksen.
Ikke gammel ! - men voksen.
Ikke ett eneste av humorprogrammene i norsk fjernsyn interesserer meg det aller minste. Ikke Nytt På Nytt, ikke Senkveld med Harald og hvem f det nå var.
Det er jo bare alminnelig tynn dritslenging det hele. Humoren er borte.
Eneste program for meg i kveld er NRK2 med Olof Palme, første av 3 deler. Gleder meg, midt oppe i alle elendige nyheter fra flomkatastrofen, med tomme idiotiske kommentarer fra poltikere i Regjeringen.
Og så begynner man å bli økende interessert i matematikk, fysikk, astronomi, og generell filosofi av alle slag.
Dette sammen med økende innslag av høydeskrekk og klaustrofobi, er vel et sikkert tegn på at man begynner å forandre seg, og bli - VOKSEN!

EDDyyyGlavaTour2013.jpg

m bl mm denne referansen til prof Rune Slagstad i en annen kronikk nylig:
SlagstadBunnlinjeprofesjon.jpg


Hva venter vi på? Kronikk DM 290413 v Gisvold / Kirkevold

før natten kommer, minner jeg om en svært berømt tankevekker fra
tidsskriftet Zocalo 10/2011 :
BY KEN MURRAY|

How Doctors Die
It?s Not Like the Rest of Us, But It Should Be

Years ago, Charlie, a highly respected orthopedist and a mentor of mine, found a lump in his stomach. He had a surgeon explore the area, and the diagnosis was pancreatic cancer.
This surgeon was one of the best in the country. He had even invented a new procedure for this exact cancer that could triple a patient?s five-year-survival odds?from 5 percent to
15 percent?albeit with a poor quality of life. Charlie was uninterested.
He went home the next day, closed his practice, and never set foot in a hospital again. He focused on spending time with family and feeling as good as possible. Several months later,he died at home. He got no chemotherapy, radiation, or surgical treatment.
Medicare didn?t spend much on him.
. . . .
les hele artikkelen her . . . .

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Mai 2013 listed from newest to oldest.

April 2013 is the previous archive.

Juli 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.