@valset på Twitter : passerte 1000 Followers og 2000 Tweets i dag!!

| No Comments

Min Twitter aktivitet startet 01. sep 2009 med følgende :
""jeg er så utrolig lei alle linselusete AP politikere, (og noen andre)
- som i disse valgtider er så fordømt valg- og løftekåte ! !""

Tweet2000Flwr1000280413kl1810.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 28, 2013 9:18 EM.

Helsetjenesteaksjonen.no !! Aldri vært så fullstendig enig i noe som i dette oppropet ! was the previous entry in this blog.

"How doctors die" fra tidsskriftet Zocalo 10/2011 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.