April 2013 Archives

Min Twitter aktivitet startet 01. sep 2009 med følgende :
""jeg er så utrolig lei alle linselusete AP politikere, (og noen andre)
- som i disse valgtider er så fordømt valg- og løftekåte ! !""

Tweet2000Flwr1000280413kl1810.jpg

Sjekk både
Helsetjenesteaksjonen.no og
Dagsrevyoppslaget fra 14/3 om dette
som gir et godt bilde av hva dette dreier seg om.

Slik er det ja! Bildet er faximile fra Helsetjenesteaksjonen.no.
Best å bli kvitt hele det unyttige byråkratidrivende elendigheten DRG/ISF.
Erstatt det med en fornuftig form for god gammeldags rammefinansiering.
Slik de allerede så klokt har gjort det i Skottland.
Tusenvis av årsverk går bort for oss i bruken av unyttig regnskaps-bunnlinje-byråkrati.

2013.04.20.-Kodebyrakrater-.jpg

Hedmarkingene dvs Hamarsingene tåler rett og slett ikke tanken på at noen
spesialfunksjon legges til Oppland.
Hylekoret kommer da straks, med politikere i front, både lokalt, og fra Stortinget.
Det er utenkelig at noen i Hedmark skal reise til Lillehammer for behandling.
Jeg har aldri forstått Elverum og Østerdalen som ikke kjenner sin besøkelsestid!
Dette dreier seg om noe langt mer enn Kvinneklinikk.
Det dreier seg om det skal være et sykehus på Elverum OVERHODE!
Da Oppland ble kuppet 06 10 2003 var det ikke snakk om at Opplands befolkning ble rammet.
Bare bla deg tilbake i Bloggen her, så finner du god DOKUMENTASJON!
HedmarkLfKvinneklinikk_GD.jpg

Det går da simpelthen ikke an?
AP2013-04-16-12-23-33 oljepenger til gift.jpg

VALSET KNUSER MYTEN OM STORSYKEHUSET
Kun 80 fremmøtte iflg avisen, men det var nok det dobbelte, ca 150.
Flott panel og fornuftige innspill fra alle der.
Alle enige om at vi per idag har et ganske så velfungerende sykehus på Lillehammer,
men naturligvis fortsatt med (stort) forbedringspotensiale.
Så stilte jeg et par ganske sentrale spørsmål helt på slutten av spørsmålsrunden.

Først myten om Storsykehuset som det beste for våre pasienter.
"Pasientene fortjener det beste" som SI administrasjonen stadig sier.
Intet tyder på at nytt stort sykehus, beliggende utenfor alle tettsteder,
det være seg Biri på vestsiden, eller Rudshøgda på østsiden av Mjøsa,
vil være til noen som helst fordel for våre pasienter.
ALLE må reise, ALLE må reise lenger. Vi kommer ikke til å bli bedre enn vi er,
ganske sikkert dårligere.
Ingen større kompliserte sykdomsgrupper vil taes tilbake fra Regionsykehuset OUS.
Kanskje med et par unntak, som også i dag kan tilbakeføres Innlandet.
Jeg er overbevist om at alt blir dårligere i det nye sykehuset, bortsett fra
selve bygningene, - kanskje ?

Her faximile fra GudbrandsdølenDagningen dagen etter, d 11 04 2013.
Et lite flatterende bilde av undertegnede, det får jeg tåle.
KLIKK PÅ BILDET
GD TV Sykehusdebatt 11 04 13.jpg

Dette er hva som nok venter også oss, når vi ser utviklingen i HSØ.
Ikke minst utviklingen av , og sentraliseringen mot OUS/AHUS.

Se denne artikkelen i bladet Sydsvenskan, i Malmø, 11 11 2012.

CancervardForsamras 2013-04-14 19:35:18.png

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from April 2013 listed from newest to oldest.

Januar 2012 is the previous archive.

Mai 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.