November 2011 Archives

Kollega Bredelid som vanlig imponerende sterk og klar !
Og DETTE får han kjeft for i styret !
I siste dagers medieoppslag kommer det frem at Helsedirektoratet klager
over manglende henvendelser fra OUS for å få penger til vedlikehold/rehabilitering!
"Hva har de røyka" sa min kollega i OUS i går. Det lurer jeg på også!
Eller er de i en sjelden form for vedvarende koma?
Klikk på oppslaget for full størrelse !
Sykehuset kollapser DN 20110927.jpg

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2011 listed from newest to oldest.

Oktober 2011 is the previous archive.

Januar 2012 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.