Mai 2011 Archives

julebrev 2010 fra en kirurg - publisert i GD 22 11 2010 - påminnet 04 05 2011
....se : publisert i GD 22 12 2010

julebrev 2010 fra en kirurg

som står frem under fullt navn
i anledning påstått diagnosekodesvindel
og besluttet fjernelse og sentralisering av viktig
spissfunksjon fra egen avdeling

jeg tror veldig på og ser frem til
at de som føler seg støtt av dette julebrev
om ikke lenge vil måtte innse at de har tatt feil
så feil at de nok snart vil føle seg ille berørt
og vil ønske de hadde tenkt sagt skrevet og handlet annerledes
vi får se hva tiden bringer
det blir nok tid for unnskyldninger og beklagelser

"Kodesaken" ved Lillehammer sykehus. v. HTV Ø. Bernersen, Lillehammer. OA 04 05 2011

Jeg er sjokkert over brevet fra flere ledere og overleger ved sykehusene i Gjøvik, Hamar og Elverum som ble presentert og forelagt styret i Sykehuset Innlandet (SI) under styremøtet på Lillehammer sist fredag 29. april 2011. Jeg har lest brevet som jeg vil karakterisere som emosjonelt og injurierende overfor ledelsen ved divisjon Lillehammer, SI.

Det er utrolig at forfatteren tilkjennegir at han ikke er noen ekspert på koding av pasienter, men likevel konkluderer med at kirurgisk avdeling ved Lillehammer har jukset med koding av pasienter og misbrukt offentlige midler. Dette konkluderer forfatteren med etter at en inngående og uavhengig revisjon av kirurgisk avdeling ved Lillehammer foretatt av Analysesenteret, som er eksperter på koding, konkluderer med at det ikke har vært noen systematisk feilkoding av Lillehammers pasienter. Hvem er denne forfatteren som kan sette seg til å dømme ledere ved divisjon Lillehammer til å være juksemakere?
forts....

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Mai 2011 listed from newest to oldest.

April 2011 is the previous archive.

September 2011 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.