Mageplask etter kodeanklager.
Leder. GD 20 04 2011

| No Comments

http://www.gd.no/meninger/article5578760.ece

Kodesaken i Sykehuset Innlandet har utviklet seg på oppsiktsvekkende vis.
Åtte måneder etter at styret i Sykehuset Innlandet sist var samlet til styremøte i Lillehammer, skal styret igjen samles i byen.
Åtte måneder har det tatt å få landet kodesaken som startet etter en noe oppblåst presentasjon av hvor stor andel av traumesakene i Sykehuset Innlandet som var forankret nettopp til avdelingen i Lillehammer.

Adm.direktør Morten Lang-Ree gjør det han lenge har visst han måtte gjøre overfor styret. Nemlig å avblåse stormløpet mot Lillehammer sykehus generelt og spesielt mot avdelingsoverlege Roar Rønning.
Sistnevnte har hatt ansvaret for kodingen ved sykehuset. Han er av kolleger ved andre sykehus utpekt for å ha utnyttet kodesystemet på utilbørlig vis i bevisst vinnings hensikt på vegne av sin arbeidsplass.
forts....

....Flere utredninger senere konstaterer Lang-Ree at «revisjonen ikke har gitt holdepunkt for systematisk feilkoding ved noen av de reviderte avdelingene, herunder heller ikke ved Lillehammer».
Vil noen i styret fortsatt forsøke å holde liv i forestillingen om det motsatte?
Driften i Sykehuset Innlandet, inkludert Lillehammer sykehus, skal drives etterrettelig. Avvik skal påtales.
Men spillet som i flere måneder har pågått, er ikke av konstruktive slaget.
Misunnelse, mistenksomhet, faglig devaluering, posisjonskamp er elementer som har fått råde grunnen. Lang-Ree kunne med fordel ha håndtert saken mer profesjonelt slik en toppleder skal gjøre.
Nå var det ingen veg utenom.
Tilbake står en håndtering som blir et tilleggsavsnitt i varslersaken i helseforetaket og som fortsatt går for lukkende dører. Også den bør fram for åpne dører.
Kodesaken handler om å få på plass nødvendig kvalitetssikring. All sykehusdrift er til for pasienter, ikke for intern posisjoneringskamp.
I denne saken vil det være voksent av sykehusstyret å beklage overfor de mange hundre ansatte ved sykehuset i Lillehammer at miljøet urettmessig er forsøkt hengt ut fordi sola lyste for sterkt på et sykehus.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 20, 2011 8:00 EM.

Kodesaken over ?? was the previous entry in this blog.

Min påstand: Jukset systematisk = Journalistisk begrepsforvirring ..H-A 30 04 2011 kl 0848 "KRISE": "Lillehammer sykehus kan ha jukset til seg millionbeløp de ikke var berettiget til å få på grunn av kreativ etterkoding av pasientskader." is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.