April 2011 Archives

H-A 30 04 2011. v journalist Finn Arne Eriksrud
""Sykehuset på Lillehammer misbruker offentlige midler i stor skala og jukser systematisk ved å drive feil etterkoding av såkalte multitraume-pasienter.""
Min påstand blir:
####Begrepsforvirringen består i at feilkoding i et svært vanskelig kodesystem,
- og som alle eksperter innser og innrømmer er vanskelig -,
IKKE kan betegnes som juks, eller svindel.
Det dreier seg om alminnelige kodevanskeligheter, eller i verste fall feilkoding.
Koding foretas systematisk. Hvis vi feilkoder, så skjer det da systematisk.
Dette kommer også til å bli den alminnelige oppfatning når denne saken er ferdig.####

v. journalist H-A Finn Arne Eriks­rud
LILLEHAMMER: De svært alvorlige beskyldningene ovenfor blir tatt opp i et brev til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, fra et samlet miljø av kirurger og anestesileger ved sykehusene i Hamar, Elverum og Gjøvik.
Sykehuset på Lillehammer misbruker offentlige midler i stor skala og jukser systematisk ved å drive feil etterkoding av såkalte multitraume-pasienter.
forts...

http://www.gd.no/meninger/article5578760.ece

Kodesaken i Sykehuset Innlandet har utviklet seg på oppsiktsvekkende vis.
Åtte måneder etter at styret i Sykehuset Innlandet sist var samlet til styremøte i Lillehammer, skal styret igjen samles i byen.
Åtte måneder har det tatt å få landet kodesaken som startet etter en noe oppblåst presentasjon av hvor stor andel av traumesakene i Sykehuset Innlandet som var forankret nettopp til avdelingen i Lillehammer.

Adm.direktør Morten Lang-Ree gjør det han lenge har visst han måtte gjøre overfor styret. Nemlig å avblåse stormløpet mot Lillehammer sykehus generelt og spesielt mot avdelingsoverlege Roar Rønning.
Sistnevnte har hatt ansvaret for kodingen ved sykehuset. Han er av kolleger ved andre sykehus utpekt for å ha utnyttet kodesystemet på utilbørlig vis i bevisst vinnings hensikt på vegne av sin arbeidsplass.
forts....

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from April 2011 listed from newest to oldest.

Mars 2011 is the previous archive.

Mai 2011 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.