Kodesaken over ??

| No Comments

Nei ! langt ifra . . .
Den må jo først få sin avslutning. Den er det toppledelsen i SI som må stå for !
Nå har ledelsen til overmål gått med på å (bokstavelig talt) dra saken videre,
etter ytterligere press fra fagmiljøene utenfor Lillehammer.
DE har jo ennå ikke forstått at saken er fullstendig tapt !
Dette blir en pinlig tilbaketrekning.
Ja ! - det er direkte flaut at man kan forstå SÅ lite av en sak .

KodesakenOverrev2.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Mars 14, 2011 11:19 EM.

Statsministerens Nyttårstale 2010. - - SPAR MEG, VÆR SÅ SNILL ! ! was the previous entry in this blog.

Mageplask etter kodeanklager.Leder. GD 20 04 2011 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.