Mars 2011 Archives

Kodesaken over ??

| No Comments

Nei ! langt ifra . . .
Den må jo først få sin avslutning. Den er det toppledelsen i SI som må stå for !
Nå har ledelsen til overmål gått med på å (bokstavelig talt) dra saken videre,
etter ytterligere press fra fagmiljøene utenfor Lillehammer.
DE har jo ennå ikke forstått at saken er fullstendig tapt !
Dette blir en pinlig tilbaketrekning.
Ja ! - det er direkte flaut at man kan forstå SÅ lite av en sak .

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Mars 2011 listed from newest to oldest.

Januar 2011 is the previous archive.

April 2011 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.