Statsministerens Nyttårstale 2010. - - SPAR MEG, VÆR SÅ SNILL ! !

| No Comments

ORDSKY fra Statsminister Stoltenbergs Nyttårstale :

StatsmStoltNyttårstale2010Ordsky.jpg
Fra NRK nett Nyheter 01 01 2011
eller HER
Ord med størst bokstaver blir nevnt flest ganger i talen!

Nok en gang viser en politiker at han lever i sin egen verden.
Noe så oppramsende og interesseløst skal man vel lete lenge etter
... dog kanskje ikke hos politikere.
Å bruke DRILLO som eksempel i pensjonsdiskusjonen er jo en fullstendig blindgjenger.
Landslagstrener i fotball er ikke på noen måte et yrke som har noe som helst
å gjøre i en diskusjon om pensjonsalder, å stå i arbeid, erfaring etc etc.
Det er ikke egentlig et arbeid eller et yrke en gang,
mer en TILSTAND , som lønnes godt , både mens avtale løper , og når man får sparken.
Og hvilken arbeidsdag har nå DRILLO da. 0730 - 16 ??? ELLER . . .
Kanskje kl 12 - 15 noen dager i måneden, - i sesongen altså . . .
DRILLO ville vært uføretrygdet for ti-år siden fra nesten ethvert slags vanlig arbeidsforhold
skal vi tro på hvilke lidelser han gjennomlever, iflg media . . .
Jeg ber innstendig om å få slippe denne slags VRØVL fra selveste statsministeren.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Januar 1, 2011 10:17 EM.

Gi litt mer faen !! Dagsavisen.no 02 01 09 was the previous entry in this blog.

Kodesaken over ?? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.