Oppland Venstre på banen igjen. 01 12 2008
Riktige og viktige mistanker og innsikter.
Spillet er avslørt forlengst....

| No Comments

Nestleder i SI Styre, Ove Skaret fra Øystre Slidre, Rogne (Ap) har fått det han trenger,
når nedlegging av Fødestogo i Valdres er lagt på is.
Da går han blindt og gjerne inn for en svekkelse av sykehusene i Oppland.
Han aner vel kanskje ikke engang at hans stemme mot den planlagte flytting av Brystkreftkirurgi
ut av Oppland, til Hamar, - er det som trengs for å stoppe dette vanvittige vedtaket.
Dette blir i så fall utvilsomt Ap's og Ove Skaret sitt verk. Maken til Fylkesparti ! ! !
Vi får anledning til å huske dem for det ved en annen korsvei !

Her får du anledning til å se et annet partis vurderinger, der de presenterer sin innsikt i og forståelse for
at det er et spill som går for seg, for å fremme Hamar og Hedmarks interesser og overherredømme
i Innlandet !

BrennaKjensethVenstreTilGD011208_2.jpg

BrennaKjensethVenstreTilGD011208.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 2, 2008 2:21 EM.

OA 01 12 08 Leserbrev fra PasientUlogisk å flytte brystkirurgien ! was the previous entry in this blog.

OA 02 12 08 Utmerket og talende, sann beskrivelse,leserbrev fra Søndre Landv. lektor Anne Grethe Gjerdalen. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.