Desember 2008 Archives

HvemVissteHva3.jpg

HvemVissteHva7.jpg

HA181208SykehusPåIs2.jpg

HUH.jpg
GD101208Leder_UlikeApTalsmenn.jpg
HedmOpplAP.jpg

Legg spesielt merke til Almlids vanlige alibi, - den såkalte satsningen på psykiatri/rehabilitering...

GD051208GrotliSykehuskabal3.jpg
Hallo !

GD051208GrotliSykehuskabal2.jpg
Det hele leser du via lenken nedenfor her...

| No Comments


Saken avgjort i Styremøte i dag 3. desember 2008.
En sorgens og kvalmens dag.
Det gikk som vi fryktet, men ikke trodde kunne være mulig.
Brystkreft/Endokrin kirurgi flyttes til Hamar !
Almlid gjør sitt aller siste stikk mot Lillehammer,
vi kjenner det fra tidligere, - 2003 Kirurgifordelingen f.eks.?
Faglige argumenter uten fordel Hamar gis ingen verdi.
Nok et galt vedtak i Sykehuset Innlandet !
som vil kreve både omkamper og reversering -
etterhvert som realiteter og kostnader kommer for en dag...
Dette er god gammeldags AP maktpolitikk,
med forgreninger opp gjennom AP apparatet helt til topps.
Makta rår ! - som alltid...
Det Røde Fylke Hedmark SKAL få sitt nye, lille (?) lokalsykehus.
Nå gjelder det å fylle det opp, til å bli et stort sykehus.
Snart står nok også spesialfunksjoner på Elverum
for tur for flytting, - de trengs jo også på Hamar, må vite.
Når skal Elverum forstå hva som skjer her ?

 

OA021208UbalanseLeserbrev2.jpg
Les hele innlegget nedenfor her....

Nestleder i SI Styre, Ove Skaret fra Øystre Slidre, Rogne (Ap) har fått det han trenger,
når nedlegging av Fødestogo i Valdres er lagt på is.
Da går han blindt og gjerne inn for en svekkelse av sykehusene i Oppland.
Han aner vel kanskje ikke engang at hans stemme mot den planlagte flytting av Brystkreftkirurgi
ut av Oppland, til Hamar, - er det som trengs for å stoppe dette vanvittige vedtaket.
Dette blir i så fall utvilsomt Ap's og Ove Skaret sitt verk. Maken til Fylkesparti ! ! !
Vi får anledning til å huske dem for det ved en annen korsvei !

Her får du anledning til å se et annet partis vurderinger, der de presenterer sin innsikt i og forståelse for
at det er et spill som går for seg, for å fremme Hamar og Hedmarks interesser og overherredømme
i Innlandet !

BrennaKjensethVenstreTilGD011208_2.jpg

OA011208UlogiskLeserbrev2b_90pst.jpg
Les resten av innlegget nedenfor her...

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Desember 2008 listed from newest to oldest.

November 2008 is the previous archive.

Januar 2009 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.