Uthengt og krenket kvinnelig jurist i Helse Midt-Norge. Fra rbnett.no 051108

| No Comments

Ambulanseskandalen i Helse Midt-Norge ruller videre.
Den lever sitt eget liv. Skjelettene fortsetter å ramle ut av skapene.
Nå må styreleder snart ta det ansvaret han vitterlig har.
Her reflekteres igjen den uheldige oppbyggingen av lederskapet i Helse Norge.
De virkelige toppene sitter der og beskytter hverandre.
De sparker fra seg nedover.
Støtter hverandre oppover mot toppen.
Helseministeren som er Generalforsamling i det Helse Midt-Norge RHF,
har allerede i starten uttrykt uforbeholden klar tillit til Styreleder.
Han har bundet seg. Lenge før saken er helt utviklet.
Flere medieoppslag i dag tyder på at Styreleder nå selv begynner å innse svikten.
Styret er i bevegelse i retning å ta ansvar.
Det skulle bare mangle.
Ta ansvar !

UthengtKrenketJurist.jpg
Les videre...

Thoresen3_UthengtKrenketJurist.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 7, 2008 8:21 EM.

Og så kutter vi igjen....Inn i beinet denne gang !? was the previous entry in this blog.

Bygge nytt sykehus på Hamar. Slik Per Christensen og Hedmark (??) ser det. Kronikk. Tidsskriftet og H-A 04 11 08 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.