Ambulanseskandalen i Helse Midt-Norge : Helsetoppene har da ihvertfall tillit til hverandre !

| No Comments

Ifølge Dagbladet idag 3/11 "skal Helse Midt-Norge i all hemmelighet ha gitt bort 84 millioner til to ambulanseselskap"
Dette foregikk i et lukket styremøte 30/10, der adm. dir. Jan Eirik Thoresen ved innledningen av møtet ,
som en av de ansvarlige for skandalen, trakk seg med øyeblikkelig virkning.
For at dette ikke skal bli alt for ubehagelig for ham får han imidlertid tilbud om en annen stilling i systemet,
med bibehold av årslønn 1,5 mill kr, samt en bilordning verdt 128 000 kr.
Styreleder i helseforetaket, Kolbjørn Almlid, som naturligvis er like ansvarlig for dette,
og i tillegg har ansvaret for den utrolige sluttavtalen,
blir sittende, og har fortsatt høyt erklært tillit fra Helseministeren Bjarne Håkon Hansen.
Dette er jo både skamløst og utrolig !
Hvor går egentlig grensen for hva helsetoppene kan slippe unna med ?

Thoresen2.jpg

Fra Trønderavisa ; tronderavisa.no , 31. oktober 2008

Thoresen1.jpg

Fra Aftenbladet ; aftenbladet.no , 31. oktober 2008

Thoresen3.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 3, 2008 9:34 EM.

Fra Sykehuset Innlandets egne nettsider, om Adm. dir. avgang, 241008. was the previous entry in this blog.

Og så kutter vi igjen....Inn i beinet denne gang !? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.