Oppland Arbeiderblad 29 11 2008
Innlegg v. leder Oppland Legeforening, dr. Alf Ursin

| No Comments

Min kommentar :
Her fremstiller dr Ursin det som er vesentlig for saken om lokalisering av brystkreftkirurgien i Innlandet,
og som etter mitt syn tydeliggjør hvor fullstendig galt det kan gå hvis det arbeides med skjulte agendaer.
I denne saken har det ikke vært viktig å få til en god løsning for befolkningen og
Brystkreft/Endokrin kirurgien i Innlandet,
- kun nok en gang å få til en god løsning for Hamar sykehus, - og for å tilføre det tenkte nye Hamar sykehus på Sanderud flest mulig spesialiteter/aktiviteter.
Det var dette som var så vanskelig for viseadministrerende direktør Andersgaard ! :
Hvordan beslutte og begrunne aktiviteten lagt til Hamar, når alle faglige hensyn viser at den skal til Lillehammer ? !
Slik er det ! Case disclosed....

OA291108LeserbrevUrsinNedbygging2.jpg
Les hele innlegget nedenfor her....

OA291108LeserbrevUrsinNedbygging.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 30, 2008 10:53 EM.

GD.no 28 11 2008 Almlids siste saksframlegg...Heia Hamar !Naturligvis må også dette være feil FULLSTENDIG FEIL fundert, og vurdert !Faglig, såvel som i henhold til tidligere vedtak om likeverdig sykehusutvikling ! was the previous entry in this blog.

OA 01 12 08 Leserbrev fra PasientUlogisk å flytte brystkirurgien ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.