GD 25 11 2008. Om "Sykehusspillet"
Ja ! Det er det dette dreier seg om !
Et mangeårig utmattende spill fra Ledelsen i SI !

| No Comments

GD251108LederSykehusspillet2.jpg

GD251108LederSykehusspillet.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry