Almlid går - Sykehusstriden består.
Debattinnlegg i GD 25 11 2008
fra ansatte ved SI Lillehammer
Her beskrives noe av sannheten om Sykehuset Innlandet
og dets ledelse.

| No Comments

GD251108Debatt2.jpg

GD251108Debatt.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9