November 2008 Archives

Min kommentar :
Her fremstiller dr Ursin det som er vesentlig for saken om lokalisering av brystkreftkirurgien i Innlandet,
og som etter mitt syn tydeliggjør hvor fullstendig galt det kan gå hvis det arbeides med skjulte agendaer.
I denne saken har det ikke vært viktig å få til en god løsning for befolkningen og
Brystkreft/Endokrin kirurgien i Innlandet,
- kun nok en gang å få til en god løsning for Hamar sykehus, - og for å tilføre det tenkte nye Hamar sykehus på Sanderud flest mulig spesialiteter/aktiviteter.
Det var dette som var så vanskelig for viseadministrerende direktør Andersgaard ! :
Hvordan beslutte og begrunne aktiviteten lagt til Hamar, når alle faglige hensyn viser at den skal til Lillehammer ? !
Slik er det ! Case disclosed....

OA291108LeserbrevUrsinNedbygging2.jpg
Les hele innlegget nedenfor her....

Først mine kommentarer :
Almlid bygger som vanlig kun på det som kan gi fordel Hamar. Der i gården er det fortsatt kun Hamar som gjelder.
Heia Hamar ! Slik har det vært i alle år siden 2003.
Selv om de fleste og viktigste faglige argumenter, spesielt i denne saken, taler for LIllehammer.
Dette komplette tøvet om at "begge sykehus oppfyller de faglige krav som stilles", hvilket er helt misvisende...
Vennligst presenter de faglige krav som gjelder ? Samlokalisering med patologi ? Scintigrafi ?
og at "Hamar har et større fagmiljø med erfaring innen dette området"
hvilket er svært misvisende, - ja - sterkere uttrykk kunne brukes... Vennligst presenter dette miljøet for oss ?
Fremhevingen av viktigheten av et endokrinologisk miljø overdrives sterkt, uten at endokronologien ved SI Gjøvik
overhode nevnes, - mens den virkelig sterke betydningen av patologi og scintigrafi nevnes nærmest i bisetninger,
da i form av setninger om telepatologi hvis begrensninger ikke omtales, og uten å nevne mulighet for betydelige
ekstrakostnader av flere slag, ved ambulerende patologiservice og telepatologi.
Lillehammers helt fremragende onkologiseksjon overses glatt, mens Hamar fremheves spesielt.

Nå har vi jo fersk erfaring for at Hamar Sykehus, som det første noensinne i landet, meg bekjent,
selv har utbasunert i media beretninger om egen fortreffelighet,
-nylig har de selv åpent i media (H-A) presentert sitt helt almminelige fagmiljø for karkirurgi som "VERDENSKLASSE" !!
I sannhet en spesiell påstand
De har videre utbasunert sin spesielle røntgenkompetanse til å stanse farlige blødninger i bekkenet,
hvilket nok er en sterk overdrivelse, utøves i beste fall meget sjeldent, og er forlengst vedtatt sentralisert til regionsnivå,
og skal IKKE skje på sykehus av våre størrelser, - som skal håndtere disse blødninger på annen og langt tryggere måte.
Det er ikke lett å navigere rett i blant slike faglige svulstigheter, hvis man ikke selv har faglig innsikt,
- men at Almlid, som fortsatt leder vår organisasjon, kan prestere en slik argumentasjon !
sånn helt på tampen av sin "gjerning". Nå-ja, det overrasker jo ikke,nettopp...
Georg Apenes ville utvilsomt kunne ha kommentert dette på en passende måte !
gd_no281108AlmlidMammakirurgi2.jpg

Bedre og enklere kan det vel ikke sies ?
OA271108LederSykehusstrid.jpg

OA271108LeserbrevFagforbundet2.jpg

OA261108WeydeUforståelig2.jpg

GD251108LederSykehusspillet2.jpg

GD251108Debatt2.jpg

Min kommentar :
Hva er det som er så vanskelig for viseadministrerende direktør Andersgaard i denne saken ?
Jo :
Hvordan beslutte og begrunne aktiviteter lagt til Hamar, når alle faglige hensyn viser at de skal til Lillehammer ? !
I denne saken har det ikke vært viktig å få til en god løsning for befolkningen og
Brystkreft/Endokrin kirurgien i Innlandet,
- kun nok en gang å få til en god løsning for Hamar sykehus,
- og tilføre det tenkte nye Hamar sykehus på Sanderud flest mulig spesialiteter/aktiviteter,
på bekostning av sykehusene i Oppland
Slik er det !

Les videre hele artikkelen nedenfor her...

APno211108SlikBlirDet1.jpg

Her er linken til Ap.no for dette
Slike linker varer erfaringsmessig ikke mer enn ett års tid, så er artikkelen flyttet til annet lagringssted.
Jeg lagrer derfor og legger viktige sider ut som bildefiler, som her....

Vel. Vel. Her er det litt å ta tak i.
"Hamar-Elverum sykehus er eneste sykehuset i Innlandet som har et komplett kirurgisk somatisk sykehus"!!..
Osv. Osv.

Saken er snudd på hodet, som vanlig ! Hamar og Elverum er de eneste sykehusene i Innlandet som IKKE
på noen måte oppfyller kriteriene for komplett sykehus, eller komplett kirurgisk sykehus.
Hedmark har i sin tid valgt en løsning på Hamar-Elverum problemet som ikke kan være til å leve med.
Vi forstår vel alle at den dag, - som jeg selv er overbevist om ikke vil komme, - det bevilges penger til nytt erstatningssykehus for Hamar der bygningsmassen er "moden for utskifting", lokalisert til Sanderud, -
da er Elverums utsikter til fortsatt sykehusdrift, noe liknende som i dag, ikke lenger tilstede.
Det vil ikke være hverken økonomisk eller faglig fornuftig, eller mulig, å bygge et NYTT, lite og inkomplett sykehus som det Hamar er i dag, og samtidig beholde Elverum som i dag.
Det EVT! nye "lille" lokalsykehuset på Sanderud, vil raskt i planleggingsfasen få overført flere sentrale nødvendige avdelinger fra Elverum til seg, med de naturlige følgene det vil få for Elverum.
Dette forstår de utvilsomt på Hamar. De må da forstå dette også på Elverum , snart ?
PerChrByggeNytt041108head1.jpg
"""---
PerChrByggeNytt041108head2.jpg
---"""

Ambulanseskandalen i Helse Midt-Norge ruller videre.
Den lever sitt eget liv. Skjelettene fortsetter å ramle ut av skapene.
Nå må styreleder snart ta det ansvaret han vitterlig har.
Her reflekteres igjen den uheldige oppbyggingen av lederskapet i Helse Norge.
De virkelige toppene sitter der og beskytter hverandre.
De sparker fra seg nedover.
Støtter hverandre oppover mot toppen.
Helseministeren som er Generalforsamling i det Helse Midt-Norge RHF,
har allerede i starten uttrykt uforbeholden klar tillit til Styreleder.
Han har bundet seg. Lenge før saken er helt utviklet.
Flere medieoppslag i dag tyder på at Styreleder nå selv begynner å innse svikten.
Styret er i bevegelse i retning å ta ansvar.
Det skulle bare mangle.
Ta ansvar !

UthengtKrenketJurist.jpg
Les videre...

180 årsverk, - eller 80-90 mill. kroner ligger vi visst an til i underskudd nå ved årets slutt.
I juni var vi i samsvar med budsjettet ! Hva er det som skjer ?
Dette skjer hvert år, senhøstes, etter høstjakta.
Ostehøvelmetoden går ikke lenger. Nå må det kuttes inn i beinet !
Det blir spennende å se hvor man nå tenker seg å kutte.
Det må vel rimeligvis bli i den delen av Innlandet med flest sykehusenheter og -senger,
og det største forbruket av helsekroner per innbygger.
GD051108SI_KUTTini.jpg
Les videre under...

Ifølge Dagbladet idag 3/11 "skal Helse Midt-Norge i all hemmelighet ha gitt bort 84 millioner til to ambulanseselskap"
Dette foregikk i et lukket styremøte 30/10, der adm. dir. Jan Eirik Thoresen ved innledningen av møtet ,
som en av de ansvarlige for skandalen, trakk seg med øyeblikkelig virkning.
For at dette ikke skal bli alt for ubehagelig for ham får han imidlertid tilbud om en annen stilling i systemet,
med bibehold av årslønn 1,5 mill kr, samt en bilordning verdt 128 000 kr.
Styreleder i helseforetaket, Kolbjørn Almlid, som naturligvis er like ansvarlig for dette,
og i tillegg har ansvaret for den utrolige sluttavtalen,
blir sittende, og har fortsatt høyt erklært tillit fra Helseministeren Bjarne Håkon Hansen.
Dette er jo både skamløst og utrolig !
Hvor går egentlig grensen for hva helsetoppene kan slippe unna med ?

Thoresen2.jpg

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2008 listed from newest to oldest.

Oktober 2008 is the previous archive.

Desember 2008 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.