Almlid går ! ENDELIG !

| No Comments

Det tikker inn to nyheter her hos meg mellom snørr og hostekuler !

Den første :
Overlege Thomas Moger ved vår seksjon fikk i dag prisen for beste operasjonsvideo ved Kirurgisk Høstmøte i år.
En vakker liten snutt om laparoscopisk choledochus(gallegangs)-stenekstraksjon.
Jeg advarte ham på forhånd om at dette kunne komme til å skje.
Gratulerer Thomas !

Den andre, nesten ennå bedre:
Adm. dir. Torbjørn Almlid i Sykehuset Innlandet,
som har kjørt karusell med oss i 5 år nå, TREKKER SEG !
Pressekonferansen rundt dette pågår nå fra kl 1430 sies det.
Vel, han har fått seg arbeide i Norsk Tipping.
Avgangen kalles vel sikkert noe annet... Lykke til !
Det gleder oss allikevel at han endelig forlater skuta!
Det skal ikke være mulig å lede en organisasjon ut i ødemark slik han har gjort,
uten at det får følger for lederskapet.
Jeg har sagt og skrevet det en rekke ganger før :
Toppledelsen i enhver annen organisasjon, privat eller offentlig, som gjennomgår en prosess
slik vi har gjort, ville blitt aktivt fjernet forlengst!
Riktignok vet vi intet om hvem som erstatter ham, men dette kan bare bli bedre.
Gratulerer alle sammen !

Nedenfor finner du oppslagene i SIHF nettsider, samt distriktets nettaviser rett etter avgangen.

Fra SIHF nettsider 241008.
SIHFnettsider241008AlmlidGår2.jpg

Fra Gudbrandsdølen/Dagningen nettavis 241008
GD241008AlmlidGår.jpg

Fra Oppland Arbeiderblad nettavis 241008
OA241008AlmlidGår.jpg

Fra Hamar Arbeiderblad nettavis 241008
HA241008AlmlidGår.jpg

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 24, 2008 2:43 EM.

Helseministeren om Nye Sykehus ! AP 221008. was the previous entry in this blog.

Fra Sykehuset Innlandets egne nettsider, om Adm. dir. avgang, 241008. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.