Oktober 2008 Archives

SIHFnettsider241008AlmlidGår2.jpg

Almlid går ! ENDELIG !

| No Comments

Det tikker inn to nyheter her hos meg mellom snørr og hostekuler !

Den første :
Overlege Thomas Moger ved vår seksjon fikk i dag prisen for beste operasjonsvideo ved Kirurgisk Høstmøte i år.
En vakker liten snutt om laparoscopisk choledochus(gallegangs)-stenekstraksjon.
Jeg advarte ham på forhånd om at dette kunne komme til å skje.
Gratulerer Thomas !

Den andre, nesten ennå bedre:
Adm. dir. Torbjørn Almlid i Sykehuset Innlandet,
som har kjørt karusell med oss i 5 år nå, TREKKER SEG !
Pressekonferansen rundt dette pågår nå fra kl 1430 sies det.
Vel, han har fått seg arbeide i Norsk Tipping.
Avgangen kalles vel sikkert noe annet... Lykke til !
Det gleder oss allikevel at han endelig forlater skuta!
Det skal ikke være mulig å lede en organisasjon ut i ødemark slik han har gjort,
uten at det får følger for lederskapet.
Jeg har sagt og skrevet det en rekke ganger før :
Toppledelsen i enhver annen organisasjon, privat eller offentlig, som gjennomgår en prosess
slik vi har gjort, ville blitt aktivt fjernet forlengst!
Riktignok vet vi intet om hvem som erstatter ham, men dette kan bare bli bedre.
Gratulerer alle sammen !

Nedenfor finner du oppslagene i SIHF nettsider, samt distriktets nettaviser rett etter avgangen.

Interessant fra Helseministeren !
Han har jo nylig, for et par uker siden uttalt i media at de som ser for seg mange nye sykehusbygg fremover
må begynne å tenke nytt !
Her har vi tydeligvis prioriteringslisten ?
Han avviser Buchardts og Vincent Johannesens drømmer om et nytt Radiumhospital....
Vil heller bygge sykehus i Østfold og Buskerud....Naturligvis !
- men Hamar henger med fortsatt, sammen med Barneavdeling i Ålesund, og nytt sykehus i Molde !!
Det blir spennende på Hedmar/Østerdals aksen fremover.
Det er vel fortsatt ganske utenkelig at nybygging av LOKALSYKEHUS på Hamar er forenlig med
videre drift med akuttfunksjoner på Elverum ?

Se artikkelen her !

Om 1 døgn, mandag 6. oktober er det nøyaktig 5 år siden det famøse vedtaket i Sykehuset Innlandet
der begge Opplandssykehusene, Gjøvik og Lillehammer, ble sterkt lidende og desimert ved en overflytting
av spesialfunksjoner og oppbygging av tilsvarende funksjoner ved Hamar sykehus, i Hedmark....
Som alle ? vet har vi nå vært gjennom en meget smertefull rundgang, nesten tilbake til start igjen,
fortsatt med samme ledelse på plass i førersetet.
Og fortsatt med den beTYDELIGE skjevfordelingen mot Hamar/Hedmark.
LO toppen i Vest Oppland, Størk Hansen, sender åpent brev til den nye Helseministeren.
Det er visst sendt til både Gudbrandsdølen/Dagningen og Oppland Arbeiderblad.
Størk Hansen har som vanlig MYE å fare med, og uttrykker seg beundringsverdig klart.
Vi i Oppland vet at han har helt rett !
Naturligvis vil SI ledelsen raskt bringe hans klare og, tror jeg, helt riktige, beskrivelse av
skjevfordelingen i Sykehuset Innlandet rett inn i den statistiske tåkeheimen.
Vi må bare passe på, og imøtegå dette, alle vi som sitter i posisjon til å observere situasjonen.
Som kjent finnes det 3 former for løgn :
Løgn - Forbannet løgn - og Statistikk !

Nedenfor kan du lese innlegget, mailet meg fra annen kilde enn Størk Hansen selv :

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Oktober 2008 listed from newest to oldest.

Desember 2007 is the previous archive.

November 2008 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.