Brustad-populisme på sitt ALLER verste !
Dagbladet 101206.

| No Comments

Se hele oppslaget i Dagbladet HER !
Her ser vi en tidstypisk politiker i fri utfoldelse. Dette er politikerpopulisme på sitt verste.
Helseminister Brustad må da vite at hun kan komme til et hvilket som helst sykehus i dette landet,
der hun faktisk er Helseminister, og der få høre historier på løpende bånd,
som den hun får høre av Enerly her.
Enerly har avdekket et viktig enkeltproblem, ære være ham for det. Fra sitt ståsted i fotballkjendisverdenen
får han gehør så det monner !
Brustad har tydeligvis satt seg fore å løse dette enkeltproblemet Enerly peker på.
Det kan nemlig gi henne selv, og partiet blest om en kortsiktig sekundærgevinst !
Men hva med systemproblemet ! Ressurssvikten i helsevesenet !
Vi gjennomskuer dere ! Vi kjenner dere !
Slik Brustad og Stoltenberg skaffet seg sin gevinst under siste valgkamp, da de passerte hennes
hjemtrakter, og raust lovet nytt sykehus på Hamar. Klart det må komme et nytt sykehus på Hamar !
I dette fylket der det dominerende helseøkonomiske problem er, - ja nettopp : FOR MANGE SYKEHUS !
Men intet sykehus i Hedmark skal vel legges ned, enn si reduseres ! av den grunn , Nei !
Alminnelige folks hjerteskjærende problemer rundt i sykehusenes korridorer interesserer sentrale
politikere seg mindre for.
Vi hører INTET, absolutt INTET, når sykehus som sliter med underkapasitet og korridorpasienter,
f. eks. velger som løsning på dette problem :
VI STENGER NOK EN SENGEPOST ! - eller
VI GÅR OVER TIL 4-DAGERS UKE !
De kjører den samme leksa hver eneste gang. Aldri har det blitt bevilget så mye midler til helsevesenet,
aldri har det blitt behandlet flere, aldri har det vært så korte ventetider,
aldri har det blitt operert flere pasienter etc etc.
Jeg har personlig meget bred erfaring fra helsevesenet, både i og utenfor sykehus.
Jeg kan si dere, når man tar i betraktning hva som kreves av oss i dag :
ALDRI HAR DET VÆRT VERRE STILT I SYKEHUSENE ENN NÅ !
Se hele oppslaget i Dagbladet HER !

Se hele oppslaget i Dagbladet HER !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 11, 2006 11:02 EM.

Leserinnlegg GD 091206. Hallgerd Larsen er bekymret. was the previous entry in this blog.

Oppsiktsvekkende fra styreleder Peder Olseni NRK HO i morges 12 12 2006 !SI kan vise til ganske gode resultater !? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.