Adm. dir. Almlid forklarer seg. Debattinnlegg .
GD 091206

| No Comments

Les hele Debattinnlegget HER !
Her er et utdrag:
****På lederplass fredag 1. desember gir GD meg to utfordringer som begge
tar utgangspunkt i uttalelser fra helseminister Sylvia Brustad.
Statsråden har ifølge GD uttalt at alle helseforetak har fått mer penger og kan
behandle flere pasienter i 2007 enn i 2006. GD viser videre til at hun nok en
gang har fastslått at det skal bygges et nytt sykehus i Hamar-regionen.
På bakgrunn av statsrådens uttalelser har GD formulert følgende spørsmål til meg:

Utfordring nr. 1: «Mer» til sykehuset i Lillehammer handler om å kutte nær
40 millioner kroner. Er sykehusdirektør Torbjørn Almlid enig i statsrådens
presise uttalelse?

Utfordring 2: En like presis uttalelse fra statsråden handler om et løfte om å
bygge et nytt sykehus ved Hamar. Er Almlid helt trygg på at slik utbygging lar
seg ordne uten ytterligere kutt ved øvrige sykehus?

Almlids konklusjon er forbilledlig som følger, og dette har vi alle visst siden den
ødeleggende Innlandsprosessen startet i 2003...
Nytt sykehus på Hamar er fullstendig ute i det blå, og vil forbli der.
Hedmarks problem er for mange sykehus, - MINST 2 for mange....
Almlid sier :
""""Når det gjelder finansiering av større sykehusprosjekter er det fortsatt
betydelige uklarheter hvordan rammeverket for dette vil bli seende ut innenfor
det statlige foretakssystemet.
Ei heller er den samlede kapitalfinansieringen av helseforetakenes virksomhet
på plass og forventes ikke å være det før tidligst 2010/2011.
Det er derfor umulig for meg å gi noen garanti av den typen GD etterspør så
lenge rammebetingelsene på dette området ennå ikke er endelig utformet.****
Les hele Debattinnlegget HER !


Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 11, 2006 6:29 EM.

Skjelettene ramler ut av skapet ! GROVE budsjettkutt !GD 09 12 2006. was the previous entry in this blog.

Leserinnlegg GD 091206. Hallgerd Larsen er bekymret. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.