Ja, vi presses hver enkelt av oss ! AP 091106.

| No Comments

Se hele oppslaget HER !
Dette er situasjonen i helsevesenet i dag ! På hvert eneste sykehus, hver eneste avdeling, landet over.
De ansatte lider under dette. Pasientene lider aller mest ! Mange av dem opplever uverdige forhold der de ligger rundt i korridorene.
De ansatte opplever å måtte arbeide under stadig mer pressede og uverdige forhold.
Når de nå har kuttet ned til inn i beinet rundt i de offentlige sykehus, opplever vi i disse dager at politikere kommer tilbake og vil med ekstrabevilgninger (600 mill+) kjøpe helsetjenester til de sykemeldte hos private aktører.
Hvor er gangsynet ? Gerd Liv Valla har opplevet dette på kroppen selv hører vi nå, så da er det jo helt i orden ??
Pengene kommer jo fra samme kassen, og de finnes altså !
Sett de offentlige helsetjenester i stand igjen til å ta vare på de sentrale oppgaver de er satt til å løse.
UNN Tromsø er gått over til 4 dagers uke ! uten at noen løfter en finger for å hindre det !
Ansvarlige myndigheter, ikke minst sentrale politikere, toer sine hender, og hevder de jobber med saken !
"....vi har tatt initiativ til en større konferanse i desember hvor arbeidsforholdene på sykehusene står sentralt...." er siste utspill fra statsråd Brustad.
Som om vi trenger flere konferanser rundt dette problemet! Handling og investeringer trenges ! Økonomien til dette finnes, bare ikke viljen til å gjøre noe ! De svakeste lider alltid mest. La dem bare lide ? Pasientene !
Det tragiske er faktisk at statsråden, og andre sentrale helspolitikere og -administratorer, på ramme alvor tror det er mer å hente på effektivisering og innsparinger i helsenorge.
Konferanser er for dem letteste måte å slippe unna de virkelige problemstillingene på.
Kun i valgtider kommer løftene, pengene, - men ikke engang disse bryr de seg om å innfri . De gjør som det passer dem. Tiden legger glemselens slør over valgløfter av alle slag.
Har vi en tillitskrise her ? Jeg har ihvertfall det !
Se hele oppslaget HER !

AP091106PresseHverEnkeltSe hele oppslaget HER !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 9, 2006 9:00 EM.

Som jeg har sagt det selv! Vi jobber oss helseløse! Aftenposten 081106. was the previous entry in this blog.

Kjøpe private helsetjenester..IGJEN ! Dagbladet leder 09112006 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.