Oktober 2006 Archives

Fra GD Nettavis, publisert i dag kl 1728:

""Brandt blir sykehusdirektør
NY KOST: Eystein Brandt blir ny direktør ved sykehuset i Lillehammer. Også for sykehusene i Gjøvik og Hamar/Elverum ble det ansatt nye direktører i dag.
Av: Kjell Haugerud
BRUMUNDDAL: - Det er store utfordringer i jobben med å opprettholde god sykehusdrift innenfor dagens stramme rammer, sier den nytilsatte direktøren til gd.no.
Det var på en pressekonferanse i ettermiddag at administrerende direktør Torbjørn Almlid offentliggjorde nyansettelsene som er et resultat av styrevedtak om en ny og mer geografisk orientert ledelsesmodell.
Brandt har vært avdelingssjef ved sykehuset i Lillehammer siden 2003. Han er spesialist i indremedisin og har vært assistentlege, overlege og avdelingsoverlege siden 1976.

Divisjonsdirektør ved divisjon kirurgi i Sykehuset Innlandet, Øyvind Graadal, blir ny sykehusdirektør for sykehusene Elverum og Hamar. I og med at disse sykehusene skal drives som en enhet, er det også ansatt en assisterende sykehusdirektør. Det er Gunn Gotland Bakke som nå er avdelingssjef i indremedisin.

Rådmannen i Elverum Morten Lange-Ree blir ny sykehusdirektør i Gjøvik.
- Nå har jeg vært i kommunal virksomhet i 20 år så det er på tide å skifte, sier han. ""

Så får vi da se hva slags visjoner som skal settes ut i livet ved denne kvartetten....

Undertegnede har hatt sterke og uttalte meninger om prosessen og utviklingen i Sykehuset innlandet nå i 3 år.
Da ledelsen og styret, som forventet, etter en 3 års kanossagang av en prosess, snudde tilbake til nærmest gammel ordning (viktige og avgjørende nøkkelfunksjoner er uheldigvis ikke med i snuprosessen),
og stillingen som lokal Divisjonsdirektør på sykehuset = Sykehusdirektør ble utlyst, stod det helt klart viktig og naturlig for meg å søke stillingen.
Jeg har klare tanker, meninger og en sterk visjon for hva som trengs for å bringe vårt gode sykehus tilbake i stand og funksjon igjen, faglig, økonomisk såvel som personellmessig.
.....

Vi venter spent på resultatet.
Klokken er nå 1400, møtet der navnene på de heldige(?), og/eller dyktigste(?), og/eller de som strategisk sett
passer best til denne jobben (?) offentliggjøres, - starter kl 1400, så blir det pressekonferanse kl 1500.
Noen av oss søkere har nok allerede fått beskjed om at vi ikke nådde opp, som det så smukt heter.
Men bevares, jeg for min del kunne nok ikke vente mer.
.....

Dette har jeg trodd på fra dag !, dvs 6. oktober 2003 !

Se GD oppslaget dagen etter møtet her !


Powered by Movable Type 6.5

About this Archive

This page is an archive of entries from Oktober 2006 listed from newest to oldest.

Juli 2006 is the previous archive.

November 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.