Juni 2006 Archives

Tidligere avd. overlege ved Kir. avd. SI LIllehammer gjennom mer enn 10 år,
og en periode nå sist også som avd. sjef. ved SI Gjøvik, Kir. avd.,
sist som Forskningssjef ved Sykehuset Innlandet, var en av de sentrale
personlighetene som fant situasjonen og utviklingen uutholdelig.
Han leverte sin oppsigelse den 20. desember 2005, og ble møtt med de
famøse ord fra adm. direktør : " han har jo sagt opp mange stillinger før" !!
- som om ikke det var et svært så betenkelig signal, i forhold til sykehuset og ledelsen ?

Se oppslaget fra GD 12/6 - KRAFTIG KOST !
Det ble visst en vekker, for mange !
Saken måtte snus, det visste vi !
Den har nå snudd, det visste vi også ville komme !
Det uforståelige er jo at ikke de ansvarlige for utviklingen
TAR ansvaret.

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Juni 2006 listed from newest to oldest.

Mai 2006 is the previous archive.

Juli 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.